Äldrevården i Hässleholm får bra betyg när socialstyrelsen gör sin årliga undersökning för särskilt boende och hemtjänst.

Äldrevården i Hässleholm får bra betyg när socialstyrelsen gör sin årliga undersökning för särskilt boende och hemtjänst. Foto: Paola Nordgren

Hässleholms seniorer är nöjda med äldrevården

HÄSSLEHOLM.

När socialstyrelsen presenterar sin senaste brukarundersökning ”Så tycker de äldre om äldreomsorgen” så får Hässleholms äldrevård toppbetyg.

Socialstyrelsen genomför varje år en brukarundersökning i hela landet för att mäta hur brukarna upplever verksamheten inom äldreomsorgen och enligt undersökningen så får de äldre ett bra bemötande av personalen, både i hemtjänsten och inom särskilt boende i Hässleholm. Vilket innebär att de äldre i Hässleholm upplever äldreomsorgen hela sex procent bättre än riket.

– Bemötande och förtroende är grundbultar inom äldreomsorgen. Det är därför glädjande att se att majoriteten av de svarande är nöjda med äldreomsorgen i Hässleholms kommun, säger Eva Liljekvist-Borg, omsorgschef.

Just inom bemötande och förtroende för personalen så ligger Hässleholm också där i topp. Totalt 96 procent av de boende i Hässleholm uppger att de får bra bemötande från personalen, både i hemtjänsten och inom särskilt boende.

Det Hässleholm och övriga landet dock brister något i är anhörigdialogen och där arbetar man på att förenkla samarbetet med de anhöriga. När det gäller Hässleholm har dock siffrorna förbättrats sedan i fjol.

Enligt Maria Elfblad, verksamhetschef särskilt boende så har man bjudit in anhöriga till flera aktiviteter under året för att på så sätt förenkla anhörigdialogen och att de anhöriga då får en kontakt och på så sätt upplever att det blir enklare att komma i kontakt med verksamheten. För att utveckla arbetet med dialog har man i Hässleholm också inrättat ett brukarråd i syftet att öka inflytandet för de anhöriga.

Trots positiva siffror så menar Eva Liljekvist-Borg att det är viktigt att arbeta vidare för en bra verksamhet.

– Vi har brutit ner den här undersökningen för varje verksamhet som nu samtliga chefer får med sig ut för att kunna arbeta vidare med. Vi jobbar hela tiden för att förbättra verksamheterna och där det dippar på något område ser vi nu över för att på så sätt bli ännu bättre. Vi har hemtjänstgrupper som är i stort sett hundraprocentiga och där är det viktigt att vi fortsätter jobba så för att bibehålla den kvaliteten, säger Eva Liljekvist-Borg.

Publicerad 27 October 2018 00:00