Hässleholms ridklubb blev en av årets miljöstipendiater.

Hässleholms ridklubb blev en av årets miljöstipendiater. Foto: Hässleholms ridklubb

Årets miljöpris till två stipendiater

HÄSSLEHOLM

. Två stipendiater får i år dela på Hässleholm Miljös miljöstipendium som delas ut till de som verkar för en mer hållbar utveckling. Linnea Lindau och Hässleholms Ridklubb är de två som i år får 10.000 kronor vardera.

–Vi är väldigt glada för att vi får det här priset och jag hoppas att det betyder att kommunen tycker att vår verksamhet är viktig, säger Annika Bengtsson, verksamhetsledare Hässleholms ridklubb.

Belysning på anläggningen har varit en prioriterad fråga på anläggningen en lång tid för att öka tryggheten för medlemmarna.

– Ja, vi har en väldigt mörk anläggning när det blir kväll och för att öka tryggheten i vår utomhusmiljö så kommer vi nu att kunna sätta upp belysning tack vare ett samarbete med ett lokalt företag. Just belysningen har varit vår första prioritet och också den dyraste och mest ekonomisk kännbar för en ideell förening som vi är. Med det här stipendiet får vi också möjligheten att satsa på en tydligare källsortering, säger Annika Bengtsson.

Målet är en enklare källsortering för klubbens medlemmar och en ökad källsortering i stallet.

– En anläggning som vår har en hel del material som behöver källsorteras för en mer hållbar utveckling. Med hjälp av skyltar hoppas vi kunna tydliggöra så att både barn och vuxna förstår den.

Hässleholms Ridklubb (HRK) är en ideell förening som har cirka 350 medlemmar och varje vecka kommer runt 250 barn, ungdomar och vuxna för att rida.

Årets pristagare nummer två är Linnea Lindau. Genom sitt UF-företag vill hon efter studenten åka runt i Sverige och föreläsa om mens och hur vi kan göra menstruationen mer hållbar för miljön. redan till våren åker hon dessutom till Costa Rica på fältstudier och för att dela ut menskoppar till unga kvinnor.

Motiveringen till priserna:

"Många barn och ungdomar tillbringar en stor del av sin fritid i stallet. Stallet är en viktig mötesplats för olika åldrar, där samarbete över åldersgränserna blir naturligt. Att källsortera för miljön är självklart för barn och ungdomar idag och då måste möjligheten till detta finnas. Källsorteringen ska vara enkel och inspirerande och det ska vara lätt att göra rätt. Ljusmiljön är viktig för både trygghet och säkerhet. Bra belysning ger trygghet men rätt belysning ger både trygghet och sparar energi.

"I utvecklingsländer kan mensen innebära att man missar jobb eller skola och riskerar sin hälsa genom att använda osanitära skydd. Engångsartiklar, så som bindor och tamponger genererar dessutom stora mängder avfall, som hade kunnat undvikas om man valt ett annat mensskydd. Genom att informera om och dela ut menskoppar förbättras situationen för många, samtidigt som stora miljövinster görs genom att förebygga uppkomsten av avfall."

Publicerad 02 November 2018 14:22