Flera boende på ett äldreboende i Sösdala har drabbats av klåda och hittills har ett fall av skabb konstaterats.

Flera boende på ett äldreboende i Sösdala har drabbats av klåda och hittills har ett fall av skabb konstaterats. Foto: GUN PERSSON LJUSNE

Skabbepedemi på äldreboende: "Det här är jobbigt för alla"

Två avdelningar hålls inplastade

SÖSDALA

. Äldreboendet Björkhaga i Sösdala har just nu plastat in två avdelningar på äldreboendet. Anledningen är att boendet drabbats av skabb.

Att man plastat in möbler och inredning beror på att man vill minimera spridningen och samtidigt behandlar man också samtliga åldringar på de två avdelningarna och extra personal har satts in för att kunna sköta logistiken. Kvalstren smittar från tyg till tyg och från hud till hud och det första fallet av smitta upptäcktes redan för drygt två veckor sedan. De överlever dock bara i fem dygn utanför kroppen men den lilla parasiten orsaker svår klåda på kroppen så länge de lever.

Man har tidigare haft skabb på på boende både i Hässleholm och i Bjärnum och det har gjort att man infört rutiner i kommunen när ett utbrott av skabb inträffar.

– Det var för drygt två veckor sedan som man upptäckte att en av de äldre hade klåda, berättar Pia Herbertsson enhetschef på Björkhaga.

En läkare kunde konstatera att det rörde sig om skabb och tog också beslutet att två avdelningar skulle behandlas då flera åldringar kände av klådan.

– Enligt de riktlinjer vi har så ska det alltid vara konstaterad skabb innan vi börjar sanera på avdelningarna. Och nu har vi ett fall konstaterat och kunde påbörja det arbetet. Vilket innebär att det största arbetet nu är över och nu inväntar vi inkubationstiden och hoppas på att inte fler drabbas. Det här är jobbigt för alla, inte minst våra äldre, men vi gör vad vi kan för att allt ska vara så vanligt som möjligt. Och vår personal har gjort ett stort jobb, säger Pia Herbertsson.

Samtliga boende på två av de fem avdelningarna behandlas nu efter läkarens rekommendationer. Och till personalen har man också köpt in skyddsutrustningen för att minimera riskerna för smitta.

Inkubationstiden är dock lång. Upp till tio veckor räknar man med att det tar innan man kan vara säker på att det inte sker några återfall.

Skabb

Skabbdjuret är ett kvalster och en släkting till spindlarna som man knappt kan se med blotta ögat. Endast med hjälp av mikroskop kan man se skabbdjuren och de gångar de gräver i huden.

Skabb dras till människokroppen då vår kroppsdoft och värme tilltalar dem. Det kan ta månader och ibland år innan man får en diagnos och rätt behandling för skabb då de kan vara svåra att upptäcka. De vanligaste symptomen vid skabb är irriterad klåda och utslag efter intensivt kliande.

Individer som har nedsatt immunförsvar, till exemplet äldre eller sjuka personer, är mer benägna att få kraftigare symptom vid angrepp av skabb.

Källa: Skabbguiden.se

Publicerad 06 November 2018 11:39