Johan Dahlén ser att det kulturhistoriska värdet kvarstår trots felaktiga fönster.

Johan Dahlén ser att det kulturhistoriska värdet kvarstår trots felaktiga fönster. Foto: Pressbild

Fel fönster ser ut att få sitta kvar på Qpoolen

HÄSSLEHOLM.

Fel fönster sattes in när Qpoolen renoverades men på grund av höga kostnader för ytterligare ett byte så får de nu sitta kvar.

Renoveringen av Qpoolen har pågått de senaste månaderna och och bland annat har man också bytt de stora fönsterparti som är en del av badhuset. Målet var att bibehålla det kulturhistoriska värdet i byggnaden och Byggnadsnämnden gav bygglov för fönsterbytet med förevändning att de nya fönsterna som sattes in skulle vara stora bruna träfönster av samma slag som de ursprungliga fönsterna från 1970 men så blev inte fallet.

För en professionell bedömning har nu Landsantikvarien Johan Dahlén på Regionmuséet i Kristianstad varit på plats och gjort bedömningen att Qpoolens kulturhistoriska värde finns kvar trots de felaktiga fönsterna och hans synpunkter finns också med när tekniska förvaltningen nu lämnat in en ny ansökan för bygglov till stadsbyggnadskontoret.

– Träfönster i likhet med några av de andra fönster som finns på badhuset hade varit ett bättre val och varit vad vi och kommunen hade väntat oss. Men hur viktigt det ena eller andra är, är en fråga för fastighetsägaren och kopplat till villkoren i bygglovet. Vi anser dock att husets karaktär fortfarande är bevarad,även om fönstren inte är vad vi förväntat oss, säger Johan Dahlén.

I skrivelsen förklarar han att fönsterna inte är vad han kallar träfönster då det huvudsakliga materialet är aluminium även om det är trä mellan varje fönsterkassett. Han poängterar också att det inte är ekonomiskt rimligt att byta ut dem ännu en gång då det skulle gå på 700 000 kronor.

– Trots avvikelsen anser vi fortfarande att badhuset är en tidstypisk och rimligt välhållen byggnad som förhoppningsvis kan brukas under många år. Vi anser inte att det är ekonomiskt rimligt att justera fönstrens ytskikt i detta skede och därför anser vi att slutbesiktning av fastigheten kan ske trots denna avvikelse i handlingarna, skriver till stadsbyggnadskontoret.

Publicerad 07 November 2018 09:00