Bild: Arkitektgården

Ny jätteackumulatortank byggs i Hässleholm

HÄSSLEHOLM. Under nästa år väntas Hässleholms nya ackumulatortank på värmeverket i Hässleholm stå färdig. Det innebär en drygt 60 meter hög, och 20 meter i diameter hög tank med en volym på 15 000 kubikmeter vatten. Den nya ackumulatortanken kommer att innebära en rad fördelar enligt Hässleholms Miljö bland annat en jämnare produktion av fjärrvärme, förbättrade miljövärden och möjliggöra leverans av fjärrvärme även vid kortare driftstopp.

En mängd olika utredningar har gjorts sedan 2015 för att bestämma placering, storlek, rörkonstruktion, nya fjärrvärmepumpar, utseende och mycket annat. Året därpå påbörjades utredningar av fjärrvärmenät och produktion och sedan dess har ett intensivt arbete pågått för att få alla bitar på plats.

För att kunna kontrollera tätheten kommer det att ta 15 dagar att fylla tanken. Varmdrifttagning görs under hösten 2019. Hela projektet med synergiinvesteringar och ackumulatortank beräknas vara färdigt och avslutat den 30 april 2020.

Publicerad 13 November 2018 00:00