Med projektet Fjorgyn hoppas man få in fler långtidsarbetslösa med psykisk ohälsa in på arbetsmarknaden.

Med projektet Fjorgyn hoppas man få in fler långtidsarbetslösa med psykisk ohälsa in på arbetsmarknaden. Foto: Privat

Nya miljoner till projekt på landsbygden

HÄSSLEHOLM

. Flera nya leaderprojekt har beviljats stöd i Hässleholms kommun. Sedan innan har man fått bidrag på totalt 38 miljoner till lokala utvecklingsprojekt i Hässleholm och Perstorp och nu får man ytterligare 8,3 miljoner till tre nya projekt.

De tre projekten som nu också får stöd från Jordbruksverkets leaderprojekt och kan förverkligas är Torupasjön, Fjorgyn och Perpetuum Mobile.

När det gäller projekt Fjorgyn är målet med det totala bidraget på drygt två miljoner att skapa ett fundament till arbetskooperation vilket innebär en form av naturunderstödd rehabilitering som är skonsam för både miljö och människa och som gynnar mänsklig psykisk och fysisk hälsa.

– Det är ett stort projekt som sträcker sig fram till 2020. Vårt mål är att människor med psykisk ohälsa, långt från arbetsmarknaden ska kunna få möjligheten till jobb här. Tack vare det här bidraget kan vi nu bilda en ekonomisk förening och starta det företaget ordentligt, berättar Karin Johansson.

Enligt Karin Johansson har det visat sig inom EU att långtidsarbetslösa har svårt att komma in på arbetsmarknaden och man söker nu nya sätt för att få in dessa på arbetsmarknaden i samarbete med arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsenheten i Hässleholm.

–Vi kommer här på Klockaregården i Norra Mellby att arbeta med odling och mathantverk och när projekttiden går ut är målet att kunna anställa de som jobbar hos oss.

Byalaget, Västra Torup får ett projektstöd på 1 052 861 kronor från Jordbruksverket och ett övrigt offentligt stöd från Leader LAG PH på 518 574 kronor. Med detta är målet nu att kunna skapa en vandringsled och en mötesplats ute i naturen längs med Torupssjön. Ett ytterligare övergripande mål är att öka tillgängligheten till områdena genom vandringsleden samt att stimulera till ökat friluftsliv och fysiska aktiviteter.

Perpetuum Mobile kallas en ny modell för jobbsökande, för att kunna starta upp projektet får de nu drygt 4,7 miljoner i projektstöd. Huvudmålet med projektet är att skapa arbete för en större grupp personer inom ramen för ett socialt företags erfarenheter och kunskaper. Inom projektet är målet att 25 arbetstillfällen ska skapas.

Publicerad 13 November 2018 00:00