Anna Sjöholm och Catharina Wilgotsson verkar både för att Hässleholms ungdomar ska få en meningsfull fritid.

Anna Sjöholm och Catharina Wilgotsson verkar både för att Hässleholms ungdomar ska få en meningsfull fritid. Foto: Paola Nordgren

Skånsk kommun bland de bästa i landet på drogfria aktiviteter

"Arbetat med en hel del förebyggande åtgärder"

HÄSSLEHOLM

. Alkohol och drogfria alternativ för unga när det gäller aktiviteter i landets kommuner blir allt sämre. Men en kommun som går emot strömmen är Hässleholm. När Ungdomens Nykterhetsförbund rankar Sveriges kommuner utifrån hur tillgången till en bra fritid för ungdomar ser ut så hamnar Hässleholm på en femteplats.

– Att vi kommer på en femteplats känns självklart väldigt bra. Vi har de senaste åren arbetet med en hel del förebyggande åtgärder för att minska alkoholanvändandet bland unga, berättar Anna Sjöholm, drog- och brottsförebyggande samordnare i Hässleholms kommun.

Sedan 2012 har Ungdomens Nykterhetsförbund rankat Sveriges kommuner utifrån hur kommunen arbetar för att ungdomarna på orten ska få en bra fritid. Årets resultat är procentuellt sett en försämring mot föregående år och siffrorna visar dessutom att hela 105 kommuner inte ens bli godkända. Hässleholm däremot finns med bland topp fyra som den enda skånska kommunen.

Det undersökningen har tittat på är bland annat ungas inflytande, kommunens arbete under högtider, kostnadsfria nyktra aktiviteter, nyktra mötesplatsers öppettider, marknadsföring av mötesplatser, satsningar på drogfritt föreningsliv och de ekonomiska satsningarna på kultur och fritid i kommunen.

Satsningar på högtider fortsätter att vara ett område som kommunerna generellt klarar att bra. Av de 190 kommuner som svarat på enkäten så ger 84 procent stöd till drogfria aktiviteter riktade till unga just under högtider.

– Ja, under det vi kallar riskhögtider så har vi de senaste åren haft stort fokus på bland annat de föräldrar som köper ut till sina omyndiga barn vilket vi även kommer fokusera på nu i jul. Och vi har i den enkät vi delar ut bland gymnasieelever i kommunen också sett en markant minskning när det gäller föräldrar som köper ut.

På Markan satsar man också brett för att locka en så stor målgrupp som möjligt. Dessutom arbetar man hela tiden för att ungdomarna ska vara delaktiga i de aktiviteter som arrangeras på Markan.

– Vårt mål är att förverkliga de ungas idéer så långt det går och alla våra aktiviteter är alkohol- och drogfria. Bland annat kör vi något som heter Club Casa och under lov anordnar vi bland annat LAN-kvällar som alltid lockar en stor grupp människor. Och det känns viktigt att vi som kommun kan erbjuda aktiviteter för våra unga, säger Catharina Wilgotsson, Kulturförvaltningen.

Topp fem:

1-Ludvika

2 – Kalmar

3- Orust

4 – Kalix

4 – Hässleholm

UNF:s rekommendationer för en bättre fritid till unga

Ge unga reellt inflytande över sin egen fritid.

Se till att det finns fritidsgårdar öppna sent på kvällar och under helger.

Se till att det finns kostnadsfria aktiviteter under högtider och lov

Satsa på extra tillsyn av alkohollagen under alkoholtäta helger för att begränsa minderårigas möjlighet att få tag i alkohol

Topp fyra:

1-Ludvika

2 – Kalmar

3 – Kalix

4 – Hässleholm

UNF:s rekommendationer för en bättre fritid till unga

Ge unga reellt inflytande över sin egen fritid.

Se till att det finns fritidsgårdar öppna sent på kvällar och under helger.

Se till att det finns kostnadsfria aktiviteter under högtider och lov

Satsa på extra tillsyn av alkohollagen under alkoholtäta helger för att begränsa minderårigas möjlighet att få tag i alkohol

Topp fem:

1-Ludvika

2 – Kalmar

3- Orust

4 – Kalix

4 – Hässleholm

UNF:s rekommendationer för en bättre fritid till unga

Ge unga reellt inflytande över sin egen fritid.

Se till att det finns fritidsgårdar öppna sent på kvällar och under helger.

Se till att det finns kostnadsfria aktiviteter under högtider och lov

Satsa på extra tillsyn av alkohollagen under alkoholtäta helger för att begränsa minderårigas möjlighet att få tag i alkohol

Topp fyra:

1-Ludvika

2 – Kalmar

3 – Kalix

4 – Hässleholm

UNF:s rekommendationer för en bättre fritid till unga

Ge unga reellt inflytande över sin egen fritid.

Se till att det finns fritidsgårdar öppna sent på kvällar och under helger.

Se till att det finns kostnadsfria aktiviteter under högtider och lov

Satsa på extra tillsyn av alkohollagen under alkoholtäta helger för att begränsa minderårigas möjlighet att få tag i alkohol

Publicerad 29 November 2018 00:00