Pär Cederholm anser att Hässleholm är en väldigt trygg kommun. Trots det så upplever en hel del boende att de känner sig otrygga.

Pär Cederholm anser att Hässleholm är en väldigt trygg kommun. Trots det så upplever en hel del boende att de känner sig otrygga. Foto: Paola Nordgren

Hässleholm – en trygg stad trots att invånarna upplever något annat

HÄSSLEHOLM.

När årets trygghetsenkät för Hässleholms kommun presenterades så såg siffrorna i stort sett oförändrade ut sedan i fjol. De enda punkterna som skiljde sig från tidigare var nedskräpningen som ökat och busskörning.

–När det gäller nedskräpningen så tror jag att många har upplevt det stökigt och smutsigt under tiden Hässleholm har fräschats upp. Delar av centrum har en lång tid varit en byggarbetsplats och sådant har förmodligen påverkat resultatet där, säger Pär Cederholm, lokalpolisområdeschef i Hässleholm.

När det gäller buskörning och mopedkörning så visar siffrorna en svag ökning i tätorten medan buskörningen på orter som Tyringe, Hästveda och Sösdala har gått ner.

–Vi har gjort vad vi kan och jobbar hela tiden för att minska den här buskörningen och vi tar en hel del trimmade mopeder, berättar Pär Cederholm.

Han poängterar dock att antalet brott över lag har sjunkit i Hässleholm och att Hässleholm är en trygg kommun. Enligt undersökningen visar siffrorna dessutom att antalet invånare som utsatts för våldsbrott de senaste året gått från 1,3 procent 2017 till 0,2 procent under 2018. Ändå känner sig 37 procent otrygga när de går ut själva sent på kvällen.

– Att det finns en upplevd otrygghet är något vi måste arbeta tillsammans med kommunen för att få rätt på. Brottsstatistiken sjunker, ändå upplever man en otrygghet. Vad det beror på är svårt att svara på. Nu gör man dock en nationell satsning som innebär 22 000 fler poliser fram till 2024 och i Hässleholm innebär det att vi ökar polistätheten fram till sommaren 2019 med tio procent, vilket gör att vi kan bli ännu mer synliga, berättar Pär Cederholm.

Publicerad 01 December 2018 00:00