Boketorp ska nu rustas upp för att kunna ta emot fler besökare.

Boketorp ska nu rustas upp för att kunna ta emot fler besökare. Foto: Therese Almqvist.

Boketorp renoveras varsamt

HOVDALA.

Den gamla ladan vid Boketorp är en av få fastigheter som finns kvar från den gamla hantverksbyn Broslätt vid Hovdala slott. Nu planerar man att renovera upp ladan för publik verksamhet.

Satsningen är ett stort steg i riktningen att utveckla verksamheten på Hovdalaområdet bland annat när det gäller förenings- och skolverksamheten.

Området har många intressenter och satsningarna som nu planeras för renovering och återuppbyggnad hoppas man ska bidra till en ökad tillgänglighet för allmänheten till området, fastigheten och den historia och det kulturarv som den är en del av.

– Hela satsningen på Boketorp är något vi önskat och eftersträvat i många år här på slottet. Boketorp utgör en bärande del av Hovdala slotts historia och satsningen innebär ett långsiktigt skydd för kulturmiljön vid Boketorp och förståelsen för slottets historia. Vidare möjliggör projektet att vi kan utveckla viktiga delar av vår verksamhet vid slottet och i Hovdalaområdet, berättar Jens Olsson, Slottschef Hovdala.

Den aktuella renoveringen av Boketorp och det tillhörande uthuset är ett arbete man kommer att göra i samverkan med Regionmuséets antikvarie så att restaureringen sker på rätt sätt och därför kommer man också att återanvända en del av det gamla materialet. Den nyuppförda ladan behöver dock också en bättre grund och isolering och få el och vatten indraget för att göra det möjligt för publik verksamhet.

I samverkan med Hovdala slott och Göingebygdens Biologiska Förening planeras också ett uppförande av ett ”Naturforum Hässleholm”- en utställning som ska visa natur och djurliv i Hässleholms kommun och på Hovdalaområdet. Något man planerar söka medel för under 2019.

– Vi har under lång tid sökt en verksamhet till Boketorp som kan bidra till att husen kan räddas för eftervärlden och byggnaderna får tillsyn och skötsel. Satsningen innebär att den unika kulturmiljön kan bevaras, samtidigt som det ger en utökad service till besökarna, med tillgång till toalett och fylla sin vattenflaska, dygnet runt, säger Kent Johannesson, HIBAB.

Satsningarna på Boketorp planeras och genomförs i samverkan mellan HIBAB, kulturförvaltningen och Hovdala slott, Regionmuséet, och Göingebygdens Biologiska Förening.

Publicerad 04 December 2018 10:30