Sara, a child living at the Robin Hood orphanage, tries a ballet move while posing for a photo with other children in a corridor with painted windows, in Bucharest, Romania, on Friday, Nov. 3, 2017. One of the old-style orphanages still operating in Bucharest, it is due to close in 2018. Children who can't be reunited with their families or placed in foster care will move into state-supervised family-style homes. (AP Photo/Vadim Ghirda)

Sara, a child living at the Robin Hood orphanage, tries a ballet move while posing for a photo with other children in a corridor with painted windows, in Bucharest, Romania, on Friday, Nov. 3, 2017. One of the old-style orphanages still operating in Bucharest, it is due to close in 2018. Children who can't be reunited with their families or placed in foster care will move into state-supervised family-style homes. (AP Photo/Vadim Ghirda) Foto: Ritzau Scanpix

Skola i Hässleholm får kritik av Skolinspektionen

HÄSSLEHOLM. |Trots att skolpersonal i Hässleholm fick signaler om att en elev utsatts för kränkningar vid fyra tillfällen utreddes inte händelserna. Det skriver Skolinspektionen efter att man fått in en anmälan från en förälder. Myndigheten kritiserar även att händelserna inte anmälts vidare till antingen rektor eller huvudman.

Det var den 20 september som Skolinspektionen tog emot anmälan där föräldern i anmälan beskriver hur klasskamrater kränkt en elev i stort sett dagligen genom att eleven inte fått vara med i lekar, ställt sig i vägen för eleven och anklagat eleven för att vara elak utan anledning samt spridit osanna rykten om eleven. Personalen på skolan menar att de inte uppfattat handlingarna som kränkande utan som små konflikter.

Skolinspektionen förelägger Hässleholms kommun att senast den 8 februari 2019 vidta åtgärder så att skollagens krav på att motverka kränkande behandling uppfylls.

Publicerad 04 December 2018 00:00