Foto: Andreas Holm

Sena åtgärder på sjukhus kan ha orsakat dödande blödning

KRISTIANSTAD/HÄSSLEHOLM. En 70-årig man sökte vård på sjukhuset i Hässleholm efter att ha fallit i sitt hem men också haft nedsatt allmäntillstånd och en misstänkt bakteriell infektion. På kvällen samma dag överflyttades patienten till infektionsavdelningen på Centralsjukhuset i Kristianstad. Patienten var trött och tagen och en fallriskbedömning föranledde beslut om åtgärder för att förebygga fall något som dock inte gjordes direkt. Och när personal senare kom in i rummet så satt mannen på golvet men förnekade att han slagit i huvudet. När mannen under natten larmade för att gå på toaletten så var han svag i vänster kroppshalva och sluddrade när han pratade. Då tillståndet försämrades ytterligare överfördes patienten till IVA och en röntgen visade då på en hjärnblödning, mannen förs då till Lund, där han opererades men mannens liv gick inte att rädda. Enligt inspektionen för vård och omsorg så kan läkemedelshanteringen och bristande fallriskåtgärder ha bidragit till dödsfallet, enligt en lex Maria-anmälan.

Publicerad 10 January 2019 00:00