Statistiken visar att Hässleholm ligger högt när det gäller anmälda sexualbrott jämfört med övriga skånska städer i samma storlek.

Statistiken visar att Hässleholm ligger högt när det gäller anmälda sexualbrott jämfört med övriga skånska städer i samma storlek. Foto: Mostphotos/genrebild

Över 180 sexualbrott anmäldes i Hässleholm under 2018

Senaste statistiken visar en ökning av sexualbrott

HÄSSLEHOLM

. Antalet sexualbrott i Hässleholm ökar. Det visar Brottsförebyggande rådets senaste statistik. Bara under 2018 anmäldes 181 sådana här brott varav 47 av dessa brottsbeskrivs som sexuellt ofredande.

Ser man till antalet anmälda brott per invånare ökar anmälningarna både på ett år och på 15 års sikt. År 2003 anmäldes 55 sexualbrott per 100 000 invånare, år 2013 anmäldes 205, år 2017 anmäldes 176 och i fjol 181, vilket är betydligt mer än i Kristianstad där totalt 145 sexualbrott anmäldes under 2018.

Hässleholm skiljer sig dock inte något från riket i övrigt då man under många år haft en stadig ökning av denna typen av brott. I fjol ökade också antalet anmälningar något, men tar man befolkningsökningen i beaktande stod utvecklingen dock stilla. Men ökningen av sexualbrottsanmälningar i riket kan därför ha flera förklaringar.

– Det kan ju vara en faktiskt ökad utsatthet, men det är också en förväntad ökning utifrån att man ser mer allvarligt på sexualbrott, i och med den uppmärksamhet de fått på senare tid, säger Anders Nilsson, forskare i kriminologi vid Stockholms universitet till nyhetsbyrån, Newsworthy.

Trots de senaste årens ökning, antas anmälningsbenägenheten fortfarande vara låg för sexualbrott. Enligt forskaren i kriminologi Felipe Estrada Dörner så menar han att många av dessa brott begås av någon som offret är bekant med vilket minskar benägenheten att anmäla.

– Ja, det kan säkert finnas ett mörkertal här som beror på att man är bekant med gärningsmannen men det kan också bero på att man skäms inför vad man utsatts för, säger Veronica Gustafsson, kommunpolis Hässleholm.

Den 1 juli i fjol trädde också den nya sexualbrottslagstiftningen i kraft som i sin tur innebar att en rad nya brottsrubriceringar som oaktsam våldtäkt och sexuellt övergrepp lades till i straffskalan och sedan den nya lagen trädde i kraft har totalt två fall de nya brottsrubriceringarna anmälts.

– Vi försöker vara ute i skolor i brottsförebyggande syfte och prata med unga. Just när det gäller internet är det viktigt att de vet vad som är okej och inte då vi ser att många typer av brott sker just där.

Antal anmälda brott i underkategorierna till sexualbrott i Hässleholm 2018:

Sexuellt ofredande 47

Våldtäkter 31

Sexuellt tvång 8

Utnyttjande av barn för sexuell posering 5

Sexuella övergrepp 2

Publicerad 01 February 2019 00:00