Skolan där en elev anser att kränkande behandling inte tas på allvar utreds nu av Skolinspektionen.

Skolan där en elev anser att kränkande behandling inte tas på allvar utreds nu av Skolinspektionen. Foto: Scanpix Denmark/genrebild

Anmälan: Skola ingriper inte trots upprepad mobbing

Ska ha skett inför personal

HÄSSLEHOLM.

Föräldrarna till ett barn på en skola utanför Hässleholm har nu anmält skolan till Skolinspektionen. Detta då man anser att skolan inte gör något åt den mobbing som deras barn fått utstå i skolan.

Enligt anmälan anser eleven själv att det inte är någon idé att berätta för personalen om de kränkningar hen utsätts för då eleven upplever att det ändå inte tas på allvar.

Vid ett tillfälle ska eleven ha försvunnit från skolan utan att personalen engagerat sig i letandet, skriver föräldern som istället fick ett samtal från skolan om att barnet var försvunnet.

Föräldern fick då själv ge sig ut och leta och fann barnet en bit från hemmet. Barnet ska också vid upprepade tillfällen ha utsatts för både fysisk och psykisk kränkning och enligt eleven ska det vid något tillfälle ha inträffat så att lärare sett händelsen utan att ingripa.

Skolinspektionen påbörjar nu en utredning för att se om skolan gjort tillräckligt för att förhindra kränkande behandling av den aktuella eleven eller inte.

Publicerad 13 February 2019 10:15