Göran B Johannesson skriver om barns minnen från tidigare liv

Debutförfattare släpper bok om reinkarnation

HÄSSLEHOLM

. Göran B Johannesson är numera pensionerad psykolog och kan dessutom nu också titulera sig författare. Titeln på boken, Barns minnen från tidigare liv, är också det han tar upp i boken, med hjälp av en rad kända och okända historier där barn berättat om sina upplevelser i ett tidigare liv.

– Jag har ända sedan tonåren haft ett intresse av livets djupa frågor och jag har studerat en rad olika livsåskådningar och filosofier genom åren. När jag på 60-talet kom i kontakt med ämnet reinkarnation och började läsa om en rad olika fall där barn berättade om tidigare liv väcktes ytterligare ett intresse och det är detta som nu blivit en bok, efter många års forskning, berättar Göran B Johannesson.

I boken berättar han om några av de mest kända fallen där barn helt oförklarligt kunnat saker eller berättat om saker som de säger sig upplevt tidigare. Och trots att föräldrarna inte har någon förklaring till berättelserna så har barnen stått på sig och fortsatt förklara.

– Det är ett fascinerande ämne och det finns ingen annan förklaring än att de faktiskt minns sitt tidigare liv. Det finns runt 2500 dokumenterade fall i världen och ett 60-tal av dessa tar jag upp i min bok. Vilket är fall från flera världsdelar och från flera olika årtionde.

Enligt Göran B Johannesson finns det dock inga fall rapporterade från Sverige, vilket Göran B Johannesson tror beror på att svenskarna inte tror på reinkarnation men också att man lätt pratar bort ett barns historier som fantasier när det väl sker.

– När ett barn pratar om ett tidigare liv sker det ofta med ett lite annat sätt att prata, kanske med ett vuxnare språk. Och det är inte ovanligt att de envist hävdar att, du är inte min mamma eller nu vill jag åka till mina riktiga föräldrar. Och det är vanligt att barnet börjar prata om det förra livet redan när språket brukar komma någon gång i tvåårsåldern. Börjar ens barn prata såhär är det viktigt att lyssna och bekräfta barnet och inte vifta bort det som hittepå, säger Göran B Johannesson.

Enligt Göran B Johannesson finns det ingen annan förklaring till de här berättelserna än just ett tidigare liv. Och efter att ha läst om flera trovärdiga fall, så hoppas Göran B Johannesson att han ska komma i kontakt med något svenskt fall som han får möjlighet att studera närmare.

Vem riktar sig boken till?

– Den riktar sig till de som har ett intresse för reinkarnation och som vill tränga lite djupare ner i det här fenomenet. Jag är medveten om att det är en tjock bok men det är inte heller någon bok man behöver läsa från pärm till pärm, det går bra att fördjupa sig i de fall man tycker är intressanta. Men jag tycker det är viktigt att sprida kunskap i det här ämnet då det inte finns så många böcker om det här fenomenet på svenska och förhoppningsvis kan fler få upp intresset i ämnet genom den här boken.

Publicerad 15 February 2019 14:28