Johan Jönsson hoppas på ett positivt beslut från kommunens håll så att Hässleholm får en stadsfest även 2019.

Johan Jönsson hoppas på ett positivt beslut från kommunens håll så att Hässleholm får en stadsfest även 2019. Foto: Paola Nordgren

Hoppet för att det blir en stadsfest lever

Politikerna oeniga om kommunen ska bidra till festligheterna

HÄSSLEHOLM.

Till förra årets stadsfest bidrog Hässleholms kommun med 450 000 kronor. Vid senaste mötet i kommunstyrelsens arbetsutskott ansåg flera partier dock att den siffran skulle vara noll. Blir det så är det inte säkert att det blir någon stadsfest 2019.

– Ja, det finns en risk att det blir så. Men sista ordet är inte sagt. Och så länge ärendet inte varit uppe i kommunfullmäktige så lever vi på hoppet. Vi tar inte ut något i förskott och jobbar som om det kommer att bli en stadsfest även i sommar, säger Johan Jönsson, centrumledare, Hesslecity.

Enligt Johan Jönsson så har man önskat ett bidrag från kommunens håll till årets stadsfest på 350 000 kronor, något som nu flera partier inte tycker är rimligt.

– Vår tanke i framtiden är att få evenemanget att gå runt av sig själv någon gång i framtiden. Men det är inte gratis att arrangera något sådant här. Samtidigt har vi ett ekonomiskt svagt läge i Hässleholm som jag har full respekt för. Men i alla andra städer där man har någon form av stadsfest så är kommunen med och sponsrar.

Arrangörerna bakom stadsfesten har redan gjort en grovplanering för sommarens festligheter och vid ett ja, från kommunens håll trycker man bara på knappen för att sätta planerna i bruk.

– Får vi inget bidrag så har vi ingen möjlighet att göra ett evenemang i så stor skala som stadsfesten. Då får vi göra något annat. Vi har ju arrangerat Krogrundan innan till exempel. Men vi lever på hoppet och väntar på ett definitivt besked innan vi gör något.

Publicerad 15 February 2019 11:06