Ny översiktsplan för Hässleholms kommun har nu påbörjats.

Ny översiktsplan för Hässleholms kommun har nu påbörjats. Karta: Hässleholms kommun

Så ska Hässleholm utvecklas i framtiden

Den gamla planen är inaktuell

HÄSSLEHOLM.

Arbetet med Hässleholms nya översiktsplan är precis i startskedet och man samlar just nu in idéer och tankar för att kunna göra ett bra och tydligt underlag för den kommande översiktsplanen.

Av
Paola Nordgren

– Sommaren 2017 gjordes en översyn av översiktsplanens aktualitet, som visade att översiktsplanen från 2007 till vissa delar är inaktuell och att det därför finns behov av den uppdatering som nu har inletts. Vi har ett spännande arbete framför oss och vi ser fram emot en bra dialog med olika intressenter, berättar översiktsplanarkitekt Maria Månsson Brink på kommunens hemsida.

Översiktsplanens funktion är att förtydliga hur kommunen kan komma att utvecklas de kommande 15-20 åren men också hur den fysiska miljön ska användas och bevaras på lång sikt.

– Arbetet med den nya översiktsplanen har precis börjat och just nu befinner vi oss i en inlyssningsfas. Vi vill ha in kunskap, idéer och underlagsinformation från olika perspektiv, för att kunna ta fram ett så bra förslag som möjligt. Synpunkterna har ett stort värde för oss och vi kommer vilja träffa invånare, företagare, föreningar och andra grupper för att få en bred bild.

Den nya översiktsplan som nu ska växa fram kommer dessutom att fungera som vägledning för att planera mark- och vattenanvändningen. Det är dessutom översiktsplanen som tillsammans med strategier och fördjupande översiktsplaner leder ner till mer specifika handlingsplaner och detaljplaner och är också den som avgör var det till exempel får byggas eller anläggas en ny park från och med nu och fram till och med 2035 med sikte på 2050.

När det första förslaget är färdigt är det också fritt fram för allmänheten att ta dem av förslaget och ge sin synpunkter på detaljplanen innan den slutligen klubbas igenom.

Publicerad 08 March 2019 10:23