Årets kvalitetspris gick till arbetsterapeuterna inom rehabenheten i Hässleholm.

Årets kvalitetspris gick till arbetsterapeuterna inom rehabenheten i Hässleholm. Foto: Louise Nordholm

Nytt arbetssätt prisas med 10 000 kronor: "Möjliggör hjälp på rätt sätt i rätt tid"

Omsorgsnämndens kvalitetspris gick till arbetsterapeuterna inom rehabenheten

HÄSSLEHOLM. Omsorgsnämnden i Hässleholms kommun delar varje år ut ett pris till den medarbetare eller verksamhet som utvecklat sin arbetsplats på ett positivt sätt. Och årets kvalitetspris 2018 och en prischeck på 10 000 kronor gick till arbetsterapeuterna inom rehabenheten.

Enheten har infört ett nytt arbetssätt för patienter inom särskilt boende med nedsatt handfunktion, vilket innebär ett nytänk och en samverkan som enligt nomineringen sammanfattar framtidens rehabinsatser.

Bland annat har man i det nya arbetssättet arbetat fram ett nytt flödesschema för att på så sätt tydliggöra alla delar i processen. Flödesschemat ska förtydliga vilka ansvarsområden som faller på kommun och primärvård vilket i sin tur bidrar till en tydligare samverkan mellan instanserna vilket ger en ökad kvalitet på gemensamma insatser för patientens bästa.

– Behovet av ett arbetssätt som präglas av samverkan med primärvårdens arbetsterapeuter är stort. För patienter med nedsatt handfunktion är en tidig åtgärd av största vikt. Genom vårt nya arbetssätt möjliggör vi att patienten får hjälp på rätt sätt i rätt tid, vilket kan öka personens välmående och livskvalitet, säger arbetsterapeut Marina Berg i ett pressmeddelande.

Nämndens motivering:

Utmaningarna inom omsorgsförvaltningen är många! Arbetsterapeuterna har visat på nytänkande och en förändringsbenägenhet som gynnar både brukaren och som bidrar till lägre kostnader och ökad kvalitet. Via det flödesschema som arbetats fram så fångas patienterna upp i ett tidigare skede ,vilket ökar kvalitén för den enskilde då det är av största vikt med en tidig åtgärd för bästa resultat. Arbetssättet har även gynnat samverkan med primärvården utifrån en samsyn kring utredning och åtgärd hos patienten. För detta, förändringsarbetet och arbetssättet, tilldelas ni omsorgsnämndens kvalitetspris 2018.

Publicerad 09 March 2019 00:00