Foto: Paola Nordgren

Mobil lekplats på förslag för ett attraktivare centrum

Enig publik med fokus på samverkan

Av
Paola Nordgren

HÄSSLEHOLM. Vid Marknadsföreningen Nordöstra Skåne, Hässleholms kommun och Hesslecitys senaste möte deltog drygt 170 personer från allmänheten men också från kommun och näringsliv. Ämnet för dagen var bland annat hus man skulle kunna göra Hässleholms centrum mer attraktivt. Ett av förslagen var en mobil lekplats mitt på Stortorget, rapporterar Kristianstadsbladet.

Förslaget kom från fastighetsägaren Jacob Karlsson som som menade att en lekplats skulle innebära att föräldrarna skulle kunna ha koll på sina barn även då de sitter på en uteservering.

Robin Gustavsson (KD) hade som förslag att ta ut valbodarna igen för att öka antalet människor som besöker torget.

Dessutom var i stort sett samtliga deltagare överens om att samverkan är en viktig punkt för en levande stad.

– Det var länge sedan Marknadsföreningen hade möte här i Hässleholm. Vi på kommunen har ju våra frukostklubbar, men genom att vi ordnar något gemensamt träffas nya människor, säger Madeleine Leth, samordnadspartner till tidningen.

Publicerad 08 April 2019 00:00