Ingela Hansson hoppas att situationen för de hemlösa löser sig inom kort. Ett härbärge behövs anser hon.

Ingela Hansson hoppas att situationen för de hemlösa löser sig inom kort. Ett härbärge behövs anser hon. Foto: Paola Nordgren/Adobe Stock

Hemlösa känner sig svikna av kommunen: "Hade inte behövt bli så här"

Upprörda känslor efter stängning av härbärge

HÄSSLEHOLM

. Hemlösas förening i Hässleholm (HIH) möter dagligen de hemlösa i Hässleholm. Sedan Nattjouren och härbärget stängde har det varit många oroliga röster i lokalerna. "De här människorna känner sig redan svikna av systemet. Det här blir ytterligare ett steg i sveket", säger Ingela Hansson, HIH.

Enligt Ingela Hansson är det man är mest upprörd över att kommunen har vetat om att lokalerna varit utdömda i över två år men att man ändå inte gjort något åt situationen eller lyckats lösa en annan lokal som skulle kunna fungera som natthärbärge.

– Det hade inte behövt bli såhär. För mig är det helt oförståeligt hur man bara kan låta tiden gå och inte ha en lokal färdig för inflyttning när man stänger igen den gamla lokalen. Min känsla är att det inte finns någon som egentligen vill ta ansvar för det här och att man inte prioriterar den här gruppen människor, säger Ingela Hansson.

Ingela Hansson har varit i kontakt med både kommun och politiker men får inga klara besked om hur framtiden ser ut eller när det skulle kunna vara löst med ny lokal för Nattjouren.

När Lokaltidningen tidigare i veckan var i kontakt med Thed Carlsson nytillträdd verksamhetschef för Verksamhetsområde Vuxna på Socialförvaltningen i Hässleholm så meddelade han att man just nu såg över möjligheterna att öppna upp härbärge i den gamla lokförarövernattningsbostaden bakom Netto.

– Vi har sett över lokalen och skulle kunna ha den färdig för inflyttning i september som det ser ut nu, sa Thed Carlsson då.

Detta är dock inget som Ingela Hansson fått information om.

– Hade det varit så är det ju alltid något även om det är ett tag till september. Vad jag vet har en av våra hemlösa löst ett tillfälligt boende men det finns ju fler och var dessa sover vet jag inte. Vi känner dock att vi måste göra något och kommer den 24 april kommer vi därför att hålla en demonstration utanför Stadshuset.

Samma datum hålls även en demonstration i Stockholm för de äldre hemlösa, likadant gör man i Kristianstad samma dag.

Publicerad 10 April 2019 00:00