Skola får bakläxa av Skolinspektionen, har inte åtgärdat de brister som de uppmanats att göra redan i fjol.

Skola får bakläxa av Skolinspektionen, har inte åtgärdat de brister som de uppmanats att göra redan i fjol. Foto: Genrebild/Mostphotos

Skola har inte följt skollagen mot kränkande behandling

Skolinspektionen anmärker på en rad brister

HÄSSLEHOLM.

Skolinspektionen anmärker på en rad brister på en skola utanför Hässleholm. Enligt anmälan till Skolinspektionen har en elev blivit placerad i särskild undervisningsgrupp och fått sina skoldagar kortade, vilket kan innebära att eleven lämnar skolan utan fullständig utbildning och behörighet.

Dessa åtgärder är inte heller något som fått stöd eller funnits med i skolans utredningar,skriver myndigheten. Skolinspektionen anser också att skolan tagit beslutet om förkortade skoldagar då eleven redan har omfattande frånvaro. Därför föreläggs skolan och kommunen att vidta förbättringar på nytt, beslutet innebär också att nästa föreläggande kan förenas med vite.

Redan i juli i fjol förelade Skolinspektionen skolan med ett beslut om att de var tvungna att vidta åtgärder för att förhindra att den aktuella eleven utsattes för kränkande behandling och även utreda vad den höga frånvaron berodde på. Enligt skolan har man satt in en rad åtgärder som särskilt stöd och anpassad studiegång men myndigheterna anser att uppföljningen är bristfällig.

Enligt föräldrarna till eleven ska det också vara dem som fått dra i delar av ärendet trots att det ligger på skolans ansvar att utreda.

Någon närmare analys av frånvaron är dock inte gjord och Skolinspektionen kräver nu skolan på en komplett utredning från skolans håll.

Publicerad 12 April 2019 00:00