Den smala passagen innan tunneln innebär svårt för möten när Nathalie Levin ska ta sig fram.

Den smala passagen innan tunneln innebär svårt för möten när Nathalie Levin ska ta sig fram. Foto: Paola Nordgren

Höga kanter och otydlig skyltning försvårar för funktionshindrade

Tillgängligheten ses över i Hässleholm

HÄSSLEHOLM.

Årligen genomför medlemmarna i det kommunala tillgänglighetsrådet (KTR) en vandring för att undersöka hinder för personer med funktionsnedsättningar att röra sig i Hässleholm med omnejd. Den här gången tittade man närmare på området mellan stationen och City Gross och man tittade dessutom också närmare på tillgängligheten i Bjärnum.

På plats fanns en rad representanter från Hässleholms kommun och en rad olika nämnder. Dessutom hade Nathalie Levin bjudits in för att framföra sina åsikter gällande tillgängligheten.

– Jag använder mig vid längre sträckor av en permobil och arbetar också på ett gruppboende i Hässleholm. Flera av de boende sitter i rullstol och vi rör oss ofta i centrum, vilket gör att vi ser var det är ett problem med tillgängligheten, säger Nathalie Levin.

De största problemen, anser Nathalie Levin är höga trottoarkanter och att det i många butiker saknas elektriska dörröppnare.

– Sådant försvårar för de som inte kan gå och är det största problemet för oss som sitter i permobil eller rullstol.

Enligt Nathalie Levin så upplevs sträckan längs med Järnvägsgatan bort mot Tredje Avenyn också som otydlig då cykelvägen avslutas utan någon tydlig information om var man ska ta vägen sedan.

– Det rör sig dessutom mycket folk med funktionshinder vid bowlinghallen efter Magasinsgatan och ett övergångsställe där hade ökat tillgängligheten.

Representanter från flera av nämnderna i Hässleholm fanns representerade när man testade Hässleholms tillgänglighet.

Representanter från flera av nämnderna i Hässleholm fanns representerade när man testade Hässleholms tillgänglighet. Foto: Paola Nordgren

Enligt Karin Axelsson, ordförande i kommunala tillgänglighetsrådet så har de också fått en rad samtal sedan centrum byggdes om.

– Ja, det har varit en hel del klagomål sedan ombyggnaden och vi har sett över det. Den här gången tittar vi närmare på området runt Järnvägsgatan, Vattugatan och bort mot City Gross där vi också fått en hel del synpunkter. Så nu ser vi över området och sammanställer sedan de område där vi anser att det behövs åtgärder för att öka tillgängligheten och lämnar över detta till tjänstemännen. Om ett halvår följer vi sedan upp handlingarna för att se att åtgärderna har verkställts, berättar Karin Axelsson.

Publicerad 14 April 2019 00:00