En vision har tagits fram över hur det skulle kunna se ut med en ny park och ett höghus i Hässleholm.

En vision har tagits fram över hur det skulle kunna se ut med en ny park och ett höghus i Hässleholm. Bild: Sigma Civil

Stort höghus kan bli verklighet i Hässleholm

Ska bidra till att knyta samman västra Hässleholm med centrum

HÄSSLEHOLM.

Ett nytt höghus mitt i centrala Hässleholm kan nu bli verklighet. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har antagit förslaget som ger möjlighet att uppföra ett flerbostadshus omgestaltat med en park i Bokeberg i centrala Hässleholm.

Av
Paola Nordgren

Förslaget innebär ett tiovåningshus med cirka 40 lägenheter. I den plan som godkänts så ingår även möjligheten att tillföra en påbyggnad av Bokebergsgårdens norra del med upp till sex våningar, för lägenheter, kontor och vårdlokaler.

Enligt planarkitekt Sherif Hosny på miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen så är denna plan en del i att utveckla området och genom nybygge också tydligare knyta samman området till centrala Hässleholm, vilket skulle innebära ett tydligare stråk från stationen och västerut.

Genom att samtidigt skapa en park runt husen skulle det automatiskt också bli en social mötesplats för fler Hässleholmsbor och samtidigt också ge en funktion för dagvattenhanteringen då området har en naturligt låg punkt.

– Regnparken är belägen i en lågpunkt i området och ska utformas för att vara en buffert när det regnar.

Publicerad 14 April 2019 00:00