Kommunerna ska hinna skylta, informera, ta bort askkoppar, hantera tillståndsplikt, uppnå följsamhet i befolkningen och vara beredda på tillsyn, enligt Vidar Albinsson folkhälsostrateg i Hässleholm.

Kommunerna ska hinna skylta, informera, ta bort askkoppar, hantera tillståndsplikt, uppnå följsamhet i befolkningen och vara beredda på tillsyn, enligt Vidar Albinsson folkhälsostrateg i Hässleholm. Foto: Paola Nordgren

Nya rökförbudet medför en hel del förberedelser

"Vi håller som bäst på att lösa det praktiska"

HÄSSLEHOLM.

Redan 2005 togs beslutet att införa rökförbud inomhus på bland annat restauranger och i fjol tog man i regeringen också beslutet att utöka förbudet vilket innebär att det från och med den 1 juli blir förbjudet att röka på en rad platser utomhus som busshållsplatser, uteserveringar, lekplatser och idrottsplatser.

Hur man ska få till detta förbud och hantera detta rent praktiskt är något man jobbar med för fullt just nu i Hässleholms kommun.

– Ja, vi håller som bäst på att lösa det praktiska och vi hoppas att det ska fungera. Tiden är dock knapp. Kommunerna ska hinna skylta, informera, ta bort askkoppar, hantera tillståndsplikt, uppnå följsamhet i befolkningen och vara beredda på tillsyn. Det är många som kommer att beröras av de nya rökfria utemiljöerna, förklarar, Vidar Albinsson folkhälsostrateg i Hässleholm

För en kommun innebär det att utöva tillsyn på betydligt fler ytor, att hantera tillståndsansökningar för att sälja tobak men även att vara ansvarig för många av de nya utemiljöerna och därmed informera och skylta upp dessa. Det är nämligen den ansvarige för det rökfria området som genom skyltning och annan information ska se till att platsen är rökfri i annat fall kan föreläggande eller vite dömas ut.

Precis som på övriga orter i landet så blir det även i Hässleholm från och med den 1 juli rökförbud på serveringsställen vid restauranger och caféer, vid entréer till lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till, som exempelvis poliskontor, ungdomsmottagning, simhallar, ingångar till köpcentrum, butiksentréer, SFI, socialtjänstens kontor, entréer till kulturhus och vårdcentraler.

– Andra områden är sådana som används av resenärer med färdmedel i inrikes kollektivtrafik som väntplatser för buss eller taxi samt perronger. Men också lekplatser som allmänheten har tillträde till, skateparker, inhägnade idrottsplatser och friluftsbad blir även de rökfria den förste juli, berättar Vidar Albinsson.

Platser som fortfarande inte omfattas är dock parker, badstränder, entréer och balkonger vid flerbostadshus och rökning i bil.

Foto: Serikbaib - stock.adobe.com

Han är dock positiv till förbudet och poängterar att all tobaksrök är skadlig, även när barn och vuxna passivt utsetts för den. Barns lungor och kroppar är enligt Vidar Albinsson dessutom extra känsliga då de inte utvecklat ett fullgott immunförsvar och ser nu också positivt på att fler ytor blir tillgängliga för hela befolkningen som rökfria områden.

– Dessutom bidrar tobaksbruk till hög belastning på våra reningsverk, nedskräpning, bränder, barnarbete samt miljöförstöring i fattiga länder. Sverige har ratificerat Tobakskonventionen och många kommuner, däribland Hässleholm, samt Region Skåne, har ställt sig bakom Tobacco Endgame 2025. Fler rökfria miljöer rekommenderar tobakskonventionen som effektivt för att minska tobaksanvändningen, berättar Vidar Albinsson.

Publicerad 01 May 2019 07:00