Lantbruk får miljoner varje år för att ställa om sina gårdar till ekologiska.

Lantbruk får miljoner varje år för att ställa om sina gårdar till ekologiska. Foto: Mostphotos

Lantbrukare får stöd för att bli ekologiska

Drygt en halv miljard kronor i ekostöd har delats ut per år

HÄSSLEHOLM.

Hässleholms lantbrukare får femte mest bidrag i hela Skåne för att göra om sina lantbruk till ekologiska jordbruk. Sedan 2015 har man delat ut totalt 12 685 346 kronor till kommunens lantbrukare.

Det visar siffror från Jordbruksverket. Totalt har drygt en halv miljard kronor i ekostöd delats ut per år sedan 2015 och för Kristianstads del får de 24 266 798 kronor, vilket innebär att det bara är Sjöbo som ligger högre i Skåne när det gäller storleken på bidraget. Även Hässleholm ligger högt och hamnar på en femteplats när miljonerna delats ut då de fått 12 685 346 kronor för att kunna ställa om till ekologiska jordbruk.

– Det uttalade syftet med stödet är att öka den ekologiska produktionen för att få positiva effekter på miljö, klimat, djurhälsa och landsbygdsutveckling, säger Heidi Mägi, stödsamordnare på Jordbruksverket, till Nyhetsbyrån Siren.

Stödet gäller både omställning till ekologiskt lantbruk och men också för en löpande ekologisk produktion. Anslagen för omställningsprocessen har dessutom höjts successivt under de senaste åren, ett led i regeringens fastslagna handelsplan att 30 procent av odlingsmarken ska brukas ekologiskt till år 2030.

Enligt Eric Markus, utredare på Jordbruksverket så ger dock inte all ekologisk jordbruksmark automatiskt rätt till ersättning.

– Antal djur lantbrukaren håller kan begränsa ersättningen. Om en lantbrukare har exempelvis 100 hektar vall men bara 50 nötkreatur, får lantbrukaren endast ersättning som motsvarar 50 hektar av vallarealen.

Siffrorna för senaste årets bidrag kan dessutom komma att öka då alla utbetalningar för 2018 inte hunnit handläggas. Trots ökad efterfrågan är Jordbruksverkets bedömning dock att de anslagna medlen för de närmaste åren kommer att räcka.

Fakta

Ett åtagande för att ställa om till ekologiskt jordbruk gäller i regel i två år, medan ett åtagande för certifierad ekologisk produktion löper på fem år. Detta kan sedan förlängas med ett år i taget. Stödutbetalningarna bygger på att uppsatta villkor följs, annars kan Jordbruksverket utfärda återkrav. 20 procent av jordbruksmarken i Sverige brukas idag ekologiskt, enligt myndighetens senaste siffror. Källa: Jordbruksverket

Publicerad 04 June 2019 00:00