Den brunn med mest föroreningar ligger norr om bäcken, vilket gör det troligt att gifterna ursprungligen kommer från den gamla soptippen. (bilden är en genrebild)

Den brunn med mest föroreningar ligger norr om bäcken, vilket gör det troligt att gifterna ursprungligen kommer från den gamla soptippen. (bilden är en genrebild) Foto. Adobe Stock

Uran sprids till grundvattnet via förorenad bäck

Finns inte naturligt i området

HÄSSLEHOLM. Föroreningar från Söteskärrsbäckens sediment sprider sig i grundvattnet och ut i Finjasjön. Det visar en undersökning som Hässleholms kommun har gjort. Prover visar bland annat på höga halter av uran och dioxin som trots komma från den gamla soptippen intill.

Det var i mitten av maj som konsultföretaget Regitos rapport om undersökningar i och runt Finjasjön offentliggjordes, vilket sajten Frilagt.se var först att rapportera om.

Provtagningarna som gjorts i både Finjasjön och i närliggande brunnar med anledning av Söteskärrsbäcens dåliga vattenkvalitet visade på oroande höga halter av flera hundra miljöfarliga ämnen, däribland uran och dioxin.

Enligt Hässleholms miljöchef Sven- Inge Svensson är det nu klarlagt att föroreningarna sprider sig från bäckens sediment till grundvattnet och ut i Finjasjön. Den brunn som påvisats mest förorenat vatten är den som ligger norr om bäcken. Då varken dioxin eller uran finns naturligt på platsen är teorin att gifterna kommer från den gamla soptippen intill.

– Den ger en bild av hur grundvattnet ser ut norr om bäcken, säger Sven-Inge Svensson till Frilagt.

Enligt sajten ämnar miljöchefen nu att ställa krav på tekniska förvaltningen för ytterligare provtagningar och åtgärder i området. Det kan även bli aktuellt att pumpa upp vatten från den brunn med mest föroreningar.

Brunnsvattnet i den mest förorenade brunnen innehöll en uranhalt på 0,056 milligram per liter, vilket klassas som en mycket hög halt. WHO:s gränsvärde är 0,03 milligram per liter.

Publicerad 04 June 2019 13:15