Nyopererad 86-årig kvinna föll på sjukhuset och bröt sitt knä på nytt.

Nyopererad 86-årig kvinna föll på sjukhuset och bröt sitt knä på nytt. Foto: Mostphotos

Bröt nyopererat knä vid fall på sjukhus

IVO kritisk till bristande tillsyn

HÄSSLEHOLM.

En äldre kvinna som knäopererades på sjukhuset i Hässleholm föll så illa på sjukhuset efter operationen att hon fick en ny fraktur på samma knä. Nu är Inspektionen för vård och omsorg kritisk till den bristande tillsynen.

Av
Paola Nordgren

Kvinnan ska redan innan operationen ha bedömts ha hög fallrisk men det var först efter att hon fallit en gång som man vidtog åtgärder för att förhindra fler fallolyckor. Trots detta föll kvinnan igen och fick en ny fraktur på det opererade knät.

IVO anser i sin utredning att tillsynen av patienten varit bristfällig. Vårdgivaren kritiseras även för att vården av patienten inte uppfyllt kraven på en god och säker vård avseende trygghet, kontinuitet och säkerhet. Vid inskrivningssamtalet på ortopedmottagningen inför den planerade knäoperationen gjordes redan där en riskbedömning som visade en ökad risk för fallolyckor. Vid inläggning på vårdavdelningen upprättades dock aldrig någon vårdplan för fallpreventiva åtgärder. IVO menar att en vårdplan borde ha upprättats senast vid inläggningen på vårdavdelningen eftersom det vid riskbedömningen konstaterades att patienten hade en ökad fallrisk.

Patienten fick dessutom genomgå en ny operation med anledning av ytterligare fraktur vid fallet på sjukhuset.

Publicerad 17 June 2019 00:00