Viktor Martinsson, Carl Bengtsson, Wisam Bashir, Judit Hansson, Emilia Skoog och Tindra Persson kommer i sommar att feriearbeta som digitala vägledare i Hässleholms kommun.

Viktor Martinsson, Carl Bengtsson, Wisam Bashir, Judit Hansson, Emilia Skoog och Tindra Persson kommer i sommar att feriearbeta som digitala vägledare i Hässleholms kommun. Foto:Paola Nordgren

Ungdomar agerar digitala vägledare i sommar

Ska bidra med sina internetkunskaper

HÄSSLEHOLM.

Redan i våras inledde Hässleholms kommun arbetet med en tydligare digital e-plattform på kommunens hemsida. I sommar anställer man dessutom feriearbetare som ska agera digitala vägledare och hjälpa de som behöver stöd för att ta sig an den digitala världen.

Satsningen man gör i sommar är ett åtta veckor långt projekt som sträcker sig över hela sommarlovet. Totalt kommer sex ungdomar då att finnas på plats i Stadshuset och biblioteket två veckor var och där svara på frågor om den digitala världen men också hjälpa till med allt från nedladdning av appar, till hur man skapar ett bank-id, läser tidningen digitalt eller söker information på internet.

– Vi står inför en utmaning där man räknar med att alla ska kunna ta del av den digitala världen. Därför tar vi i sommar hjälp av våra feriearbetare som ska hjälpa Hässleholmsborna med detta, berättar Maria Olsson It-strateg Hässleholms kommun.

Efterfrågan för hjälp med digitala tjänster har på kommunens medborgarcenter också ökat markant, bland annat hur man fyller i digitala formulär och använder sig av de vanligaste e-tjänsterna. Även på biblioteket märker man av en ökad efterfrågan på hjälp om hur mobiler och datorer fungerar. Det är också därför man valt att under två perioder i sommar låta feriearbetande ungdomar finnas på plats.

– De har redan kunskapen som krävs i ämnet och dessa sex ungdomar som valts ut har också själva önskat att få jobba med just it och teknik när de sökt kommunens feriejobb, berättar Kajsa Andersson som hållit i rekryteringen för årets samtliga feriearbetare i kommunen.

Förutom det kommer de också att få utbildning i bemötande innan de påbörjar sina tjänster som digitala vägledare.

– I ett samhälle som blir allt mer digitalt räknar man dock med att det finns en miljon människor som inte kan använda sig av den digitala världen. Därför är det extra viktigt att vi tar ansvar för de som står utanför den världen eftersom det blir allt svårare att klara sig utan de digitala tjänsterna som finns, säger Maria Olsson.

Publicerad 18 June 2019 00:00