Dela
Tweet
Skriv ut
Skicka e-post

Rya regler kring valkretsarna


HÄSSLEHOLM. Vid valet 2014 fanns ett krav på att Hässleholms kommun skulle vara indelad i minst två valkretsar. Det kravet är numera borttaget och det står kommunen fritt att välja att dela in kommunen i två eller flera valkretsar. Det främsta skälet för att ha flera valkretsar, att ett parti som är särskilt starkt i en viss del av kommunen ska tillförsäkras representation i fullmäktige, anses inte vara något tungt vägande skäl i Hässleholms kommun. Samtliga partier i kommunfullmäktige får samma antal mandat oberoende av antalet valkretsar, och inget parti går miste om representation på grund av spärreglerna.


Publicerad: 16. juni 2017 12:00
¨

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få lokala nyheter
från Lokaltidningen Hässleholm

Startsidan just nu