Statsbidrag för ett fjärde gymnasieår

HÄSSLEHOLM. Tekniska Skolan, HTS, har fått statsbidrag för vidareutbildningen i form av ett fjärde tekniskt år från läsåret 2015/16 och fyra år framåt.
På HTS har man inriktningarna Design- och produktutveckling, Produktionsteknik samt Samhällsbyggande. Skolan kommer att ta in totalt max 30 elever per år till de tre inriktningarna, och får själv bestämma hur eleverna ska fördelas mellan inriktningarna.
Gymnasieingenjörsutbildningen i Hässleholm har varit igång sedan 2012. Förra året beslöts att utbildingen skulle bli permanent.

– Vi är mycket glada och stolta över att som en av 45 skolor få detta förtroende från Skolverket, kommenterar Ernst Herslow, ansvarig för inriktningarna Design- och produktutveckling och Produktionsteknik på HTS. Det är ju ett kvitto på att våra utbildningar håller den höga kvalitet som krävs av statsmakterna. Nu kan vi under de kommande fyra åren fortsätta utbilda gymnasieingenjörer till såväl bygg- som verkstadsbranscherna, något man länge efterfrågat från industrin, avslutar Ernst med stor tillförsikt inför framtiden.

Publicerad 05 January 2015 13:33