Karensdagen ersätts med ett karensavdrag – för ökad jämlikhet och jämställdhet!

DEBATT. En grundläggande del i den svenska modellen är trygghetssystem som finns som stöd när livet vänder, i såväl positiv som negativ riktning. För oss är det viktigt att utveckla och modernisera våra trygghetssystem, så de är väl anpassade till dagens arbetsmarknad och samhälle. Det nuvarande systemet med en karensdag som gör att du inte får någon ersättning din första sjukdag, är ett system som slår orättvist mot olika yrkesgrupper. Framförallt kvinnor med långa och oregelbundna arbetspass, inom vård och omsorg, handel- och hotellbranschen, betalar orimligt hög självrisk i jämförelse med den som arbetar regelbundna kontorstider. Vilken dag du blir sjuk avgör hur dyr din sjukdom blir. Det tycker vi är orimligt och orättvist.

Därför är vi extra stolta över regeringens och Vänsterpartiets förslag om att ersätta karensdagen med ett karensavdrag. Det är en efterlängtad förändring som gör att självrisken blir mer jämställd och rättvis.
Karensavdraget motsvarar en femtedel av den sjuklön arbetstagaren kan få en genomsnittslig arbetsvecka. Den som arbetar kontorsarbetstid, med jämn fördelning av arbetstiden, kommer inte märka någon skillnad. Den som arbetar oregelbundet med olika långa arbetspass däremot, kommer få en mer rättvis självrisk med det nya karensavdraget. Förslaget kommer från den parlamentariska socialförsäkringsutredningen, och bör därför ha ett brett stöd i riksdagen.
För att få till ett karensavdrag som passar olika yrkesgrupper vill vi ge goda förutsättningar för fackförbund och arbetsgivare att komma överens om detaljerna kring karensavdraget i deras kollektivavtal. Vi tror på den svenska modellen och parternas möjlighet att utveckla och anpassa avdraget vidare. Därför ska det nya karensavdraget enligt förslaget börja gälla 2019.

Du kan inte välja vilken dag du blir sjuk, det är orimligt att framförallt kvinnor i offentlig sektor och i serviceyrken betalar mycket mer än andra. Nu levererar vi på vårt löfte och ser vi till att göra ett orättvist system rättvist, för ökad jämlikhet och jämställdhet på arbetsmarknaden.

Annika Strandhäll (S)
Socialförsäkringsminister

Kerstin Nilsson (S)
Riksdagsledamot, Kävlinge
Ledamot i Socialförsäkringsutskottet

Publicerad 15 May 2017 00:00