Genrefoto: Mostphotos

Genrefoto: Mostphotos

Insänt:

"Hög tid att skrota New public management"

INSÄNT. Det är hög tid att skrota NPM – New Public Management. Vi har under ett antal år sett hur välfärden blir alltmer urholkad och att den fungerar allt sämre. Med välfärd menar jag i det här fallet, sjukvård, omsorg, äldreomsorg, polisväsende och kommunikationer. Inom samtliga områden fallerar det å det grövsta. Ansvariga för detta är naturligtvis politikerna. Särskilt de politiker som infört NPM. NPM är ett marknadsmässigt sätt att se på välfärdsfunktionerna. Det är hämtat ur näringslivet och fungerar bevisligen inte alls på de strukturer som ska värna om människan och samhällets bevarande och utveckling. Därför är det dags att skrota NPM. Dagens ansvariga politiker ser inte idag vad det är som är fel. Man vill lösa problemen inom välfärdssektorerna med mer pengar. Många vill höja skatten. Men sanningen är den att det inte tjänar något till att göra mer av något som är fel.

Polisen räcker inte till – brottsligheten ökar och med den otryggheten. Många poliser vantrivs och säger upp sig. Sjukhusplatser och vårdcentraler räcker inte till. Vårdgarantin fallerar och personalen vantrivs och säger upp sig. Kommunikationerna fungerar inte. Det är undermålig skötsel och inget helhetsansvar. Skolornas resultat är inget att yvas över. Kontinuiteten bland vårdpersonal i hemsjukvården är mycket dålig. Exemplen kan vara hur många som helst.

Vi vill lansera PPM. Professionell Public Managemant. Ett styrsystem som fungerar på välfärdsområden. Ett styrsystem där vi låter yrkeskompetens och yrkesskicklighet ha avgörande betydelse. Vi tror på att poliser bäst vet hur man ska jaga bovar. Vi tror på att sjukvårdspersonal bäst vet hur man botar och vårdar sjuka och så vidare. Vi tror på att organisationerna måste byggas upp tillsammans med yrkeskunnande. Tyvärr är NPM så inbyggt i väggarna att man radikalt måste förändra verksamheterna. Vi är övertygade om att man kan få ett snabbt positivt resultat. Men då är det nödvändigt att göra drastiska ingrepp. Vi måste skrota regionerna, överföra de lokala sjukhusen till kommunerna. De kommunala sjukhusen ska vara experter på barn och gamla. Barn och gamla ska inte behöva skjutsas över stora delar av landet för att få vård. Förstatliga universitetssjukhusen. Specialkompetens och spetskompetens ska ha nära koppling till våra universitet.

Så här säger Wikipedia om NPM: New Public Management (NPM), på svenska ungefär Ny offentlig verksamhetsledning, avser den samling av styrnings- och ledningsmetoder som gradvis introducerats inom offentlig sektor sedan 1980-talet.

Kritik har riktats mot systemet därför den högre ledningen vanligen inte rekryteras från verksamheten och därför inte förstår den. Detta leder i sin tur till att de satsar på en dyr överbyggnad i form av ledningsfunktioner för t.ex. ekonomi, juridik, kommunikation och utvärderingar medan verksamheten blir lidande eller till och med motarbetas.

Det är dags att skrota NPM. Börja med vården och omsorgen. Börja med regionerna. Börja med PPM.

Birger Nilsson, ordförande Trygghetspartiet.

Publicerad 18 November 2017 10:00