Foto: Mostphotos

Foto: Mostphotos

Insänt:

"Stölderna får inte bli vardag"

INSÄNT. Stölder är ett stort problem, som tyvärr håller på att bli många företagares vardag. Maskinentreprenörerna (ME) har nyligen genomfört en undersökning som visar att den södra regionen, som omfattar Skåne och Halland upp till Kungsbacka kommun, är mycket stöldutsatt. 63 procent av de intervjuade medlemmarna drabbades av stölder 2016.

Merparten av stölderna handlar om drivmedel och de intervjuade företagen drabbades i snitt av sex drivmedelsstölder. Det innebär att genomsnittsföretaget fick påhälsning av tjuvar i snitt varannan månad under 2016!

Konsekvenserna av drivmedelsstölderna är många: för de drabbade handlar det förvisso om begränsade värden som försvinner i form av stulen diesel, däremot blir den totala notan mycket större när kostnader för stillestånd, reparationer och administrationstid räknas in.

De drabbade ME-medlemmarna i Sydsverige rapporterade i genomsnitt en total kostnad på 86 000 kr för brotten 2016, vilket är mer än dubbelt så mycket som i snitt för riket. Det är uppenbart att stölderna lämnar betydande avtryck i företagens resultaträkningar.

Men den mest allvarliga konsekvensen är att många av våra medlemmar håller på att tappa tron på rättssamhället. Det visar sig bland annat genom att färre än vart annat brott anmäls till polisen, trots ME:s uppmaningar att alltid anmäla alla brott. Många företagare tycker inte länge att det är lönt, man har helt enkelt resignerat.

Omfattningen vittnar om att ligor sannolikt ser stölderna som en av flera aktiviteter där den möjliga intäkten vägd mot risken för upptäckt gör brottet attraktivt. Det är för lätt att stjäla, för lätt att sälja och uppklarandefrekvensen är för låg. Det är svårt för polisen att bevisa var innehållet i en dunk diesel kommer från, och inte ens när tjuven tas på bar gärning kan man vara säker på att det räcker för en fällande dom med rejäl påföljd.

Från ME:s sida har vi satt fokus på stöldproblematiken under 2017. Vårt mål är att kraftigt minska stölderna, där ett första steg är att se till att alla stölder alltid anmäls. Vi och våra medlemmar ska givetvis vidta rimliga och kostnadseffektiva åtgärder för att skydda oss, men det kan inte vara upp till brottsoffren att lösa problemet med kriminalitet.

För att komma till rätta med problemet krävs en mer kraftfull reaktion från samhället. Det handlar om att brotten ska prioriteras högre av polisen, men även att domstolarna nyttjar straffskalan bättre så att det blir mer kännbart att begå brott. Kombinationen av större risk för upptäckt och längre straff skulle bidra till att minska stölderna.

Om vi inte gör något så kommer stölderna att öka i takt med att skatter och högre oljepris driver upp literpriset för diesel, vilket i sin tur tär på förtroendet för rättssamhället och ökar klyftan mellan stad och landsbygd. Från ME:s sida kommer vi inte att vara overksamma: Vi avser att samla branschens aktörer för en dialog med berörda myndigheter under 2018. Vi vill ha draghjälp från andra aktörer och engagemang från samhällets sida för att lösa problemet.

Per Ek, Regionchef Maskinentreprenörerna

Publicerad 18 November 2017 06:00