Miljöpolitiken är numera en integrerad del i migrationspolitiken, skriver miljöpartisten Lars Lundström, som efterlyser en mer saklig - inte populistisk - politisk debatt. Foto: Mostphotos

Miljöpolitiken är numera en integrerad del i migrationspolitiken, skriver miljöpartisten Lars Lundström, som efterlyser en mer saklig - inte populistisk - politisk debatt. Foto: Mostphotos

Insänt:

"Tar populismen död på politiken?"

INSÄNT. Utspel, påhopp, skvaller och föraktfulla/förnedrande beskrivningar av personer präglar allt mer den politiska vardagen. Detta ökar klyftan mellan politiker och väljare, skriver Lars Lundström, Miljöpartiet de gröna Kävlinge. På Twitter och Facebook ges alla möjlighet att tycka vad som helst. Anonymiteten ger oss möjlighet att skriva vad som helst och inte behöva stå för det.

Vad värre är, våra politiska kommentatorer har alltmer anammat samma stil. Vi som minns Orup, Ortmark och Odlander, minns att politik handlade om sakfrågor, inte om kön, hårfärg, klädstil och debatteknik. Vi minns debattledare som inte torgförde sin egen motvilja mot enskilda politiker, som följde med och var uppdaterade på utvecklingen. Och det var aldrig uppenbart vilken åsikt intervjuaren eller redaktören hade, vilket numera är en del av sakinnehållet.

Samhällsutvecklingen stannar inte längre vid nationens gränser. Vi ser hur EU-ländernas lokalpolitik påverkar oss, hur USA:s presidents uttalanden hotar öka flyktingströmmarna i världen och hur klimatförändringar redan nu påverkar folks liv i länder ganska långt ifrån oss. Den politiska debatten borde föra in de internationella frågorna i vår vardag, vi är inte längre isolerade även om många hoppas på att vi kan vara det.

Miljöpolitiken är numera en integrerad del i migrationspolitiken. Människor runt om i världen flyr ohållbara situationer, inte bara skapade av totalitära ledare, utan också av en krass verklighet i miljön där torka och utarmade jordar är det första som märks. Behovet av internationella stöd från oss relativt sett rika kommer att öka. Det gamla talesättet att ”bara de fattiga stödjer de fattiga” behöver suddas ut och vi som redan har ”allt” behöver dela med oss, till dem som ännu inte fått allt. Eller ska vi fortsätta leva som det fanns fyra jordklot, och därför tvinga andra att leva på ett halvt? En global strukturell rasism kommer i så fall att breda ut sig över världen med krig och elände som följd. Och nog märks denna rasism redan. Förvånad ser jag på när ett parti som så starkt omfamnar tanken på eget initiativ, samtidigt gör allt för att förhindra ett eget initiativ om personen är född i Afrika eller Mellanöstern. Visst finns brottssyndikat och maffia i flyktinghanteringen, de brukar dyka upp när de fria marknadskrafterna får alltför fritt spelrum. Deras roll ska begränsas men inte på bekostnad av individens trygghet. Födelseort, religion eller hudfärg får i min värld inte vara bestämmande om man ska få chansen att utvecklas som människa.

Jag hoppas som politiker att nästa års politiska samtal kommer att handla om sakfrågor, att våga stötta de svaga, att fördela välståndet, att bevara individens frihet och inte minst att ta hänsyn till miljön. Migrationsdebatten borde ersättas av en klok etablerings- och integrationsdebatt. Men ansvaret för denna omsvängning i samtalet vilar inte bara på politiker, den tredje statsmakten, media, måste vara med på tåget.

Lars Lundström, Miljöpartiet de gröna Kävlinge

Publicerad 25 November 2017 07:00