Foto. Mostphotos.com

Allt fler smittas av TBE – nu uppmanas även skåningar vaccinera sig

"Om man vistas i miljöer där man riskerar att bli biten bör man vaccineras"

SKÅNE/SVERIGE. Under 2017 rapporterades fler fall av TBE än någonsin tidigare. Vanligtvis smittas mellan 200-250 personer av sjukdomen varje år, men nu ser man en spridning utan tidigare motsvarighet, rapporterar Folkhälsomyndigheten.

Totalt insjuknade 391 personer i fästingburen hjärnhinneinflammation i Sverige under 2017. De flesta fallen rapporterades från Stockholms, Södermanlands, Uppsala och Västra Götalands län. Fall har dock konstaterats även längre söderut, i Blekinge och de östra delarna av Skåne.

– Sedan 2002 har vi ett riskområde uppe i nordöstra Skåne strax söder om Immeln. Detta område har vuxit och omfattar nu hela området från Blekingegränsen i öst till Vinslöv i väst och norr om Kristianstad upp till Sibbhult-Broby. På senare år har vi även fått ett riskområde vid skogarna vid Sandhammaren i söder och i skogarna öster om Höör, säger Mattias Waldeck, biträdande smittskyddsläkare i Skåne.

Enstaka fall av TBE har även konstaterats på andra platser i Skåne, men för att ett område ska räknas som ett riskområde krävs mer än ett fall av TBE inom samma geografiska område.

Varför smittan plötsligt dyker upp på platser som tidigare inte varit drabbade är oklart.

– En trolig teori är att smittade fästingar förs med av fåglar och sedan när de släpper infekterar de nya djur med smittan. På så sätt bildas nya fokusområden, berättar Anders Lindström, forskare vid statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

Tror du att det kommer bli vanligare med TBE även i de sydligare delarna av Sverige?

– Trenden är att det blir mer och mer. Så det finns ingen anledning att tro att det inte kommer öka ytterligare. Samtidigt har det funnits områden som tidigare varit drabbade, men som senare inte haft några fall av TBE, säger Anders Lindström.

I Skåne är TBE förhållandevis ovanligt. Under 2017 insjuknade nio personer i länet av TBE och snittet ligger på drygt fem personer årligen (av en befolkning på 1,3 miljoner).

– Sett till befolkningsmängd är TBE fortfarande väldigt ovanligt i Skåne. Om man bor eller vistas i riskområden, eller rör sig mycket ute i skog och mark bör man dock vaccinera sig, säger smittskyddsläkare Mattias Waldeck.

Under 2017 drabbades likt tidigare år en större andel män (63 procent) än kvinnor av TBE. Sjukdomen var vanligast i åldersgruppen 40–69 år, men spridningen var stor, från 1 till 95 år.

Att antalet fall av TBE ökade som det gjorde 2017 kan bero på flera faktorer, men den svala sommaren utan någon längre period av höga temperaturer tycks ha varit gynnsam för fästingarna.

– Fästingar är väldigt känsliga för uttorkning. Det är därför man hittar dem i långt gräs men sällan i kort. Så om det blir en torr och varm sommar blir det färre fästingar, säger Anders Lindström på SVA.

Hittills i år har inga rapporter om TBE inkommit till Folkhälsomyndigheten, vilket vi kan ha den sena vintern och våren att tacka för.

– Säsongen är lite förskjuten i år, vilket är positivt ur fästingsynpunkt. Dock kan vinterns snö ha hjälpt fästingarna att övervintra. Det är svårt att veta. I nuläget är storleken på fästingpopulationen oklar,säger Marika Stjernqvist, epidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

I fjol startade TBE-säsongen i april och pågick så länge som till december. Flest personer insjuknade i juli. För varje enskild månad från juli till och med november anmäldes fler fall än någon gång tidigare under motsvarande månad sedan sjukdomen blev anmälningspliktig i sin nuvarande form 2004.

Så undviker du att bli fästingbiten:

Kontrollera huden och kläderna regelbundet för att upptäcka och ta bort eventuella fästingar.

Inspektera hela kroppen efter det att du har vistats i fästingområde.

Heltäckande kläder skyddar delvis mot fästingbett.

Ha gärna ljusa kläder, så ser du fästingarna lättare.

Stoppa ner byxorna i strumporna när du går i skogen så kan fästingarna inte krypa upp på benet. Använd myggmedel som även fungerar hjälpligt även mot fästingar.

Källa: Folkhälsomyndigheten, SVA

Publicerad 20 April 2018 11:30