Foto: Studio CA

Arbetslösheten sjunker i Skåne – även bland utrikes födda

"Nystartsjobb och extratjänster är viktiga"

SKÅNE. I april var 2 000 personer färre utan arbete i Skåne jämfört med samma period i fjor. Det visar färska siffror från Arbetsförmedlingen.

Totalt låg arbetslösheten på 9,3 procent under april månad i Skåne. Motsvarande siffra förra året var 9,8 procent.

Arbetslösheten bland unga minskade från 13,9 till 11,8 procent under samma period. Även andelen invandrare som saknar jobb minskade. De utrikes födda som är inskrivna på Arbetsförmedlingen är dock fortfarande sex gånger så många.

– Vi ser att arbetslösheten sjunker stadigt bland både inrikes och utrikes födda och det går allt bättre för nyanlända. Subventionerade anställningar som nystartsjobb och extratjänster är viktiga vägar in på arbetsmarknaden för den som är ny i Sverige och saknar tillräcklig utbildning eller eget kontaktnät, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen, i ett pressmeddelande.

Högst andel arbetslösa i Skåne har Malmö med 13,8 procent. Lomma har länets lägsta siffra med 3,2 procent arbetslösa

Publicerad 14 May 2018 11:38