Bilden är ett montage.

Bilden är ett montage. Foto: Mostphotos.com

När plastpåsen kostar: Så många säger nej tack

Handlarna ser en stor minskning i konsumtionen av påsar

SVERIGE. Enligt Svensk handel har konsumtionen av plastbärkassar i snitt minskat med 35 procent det senaste året. Butiker som valt att ta betalt för sina påsar ser en ännu större minskning, åtgången har mer än halverats.

Av
Anja Degerholm

Den 1 juni förra året började ett nytt EU-direktiv gälla som innebär att butikerna är tvungna att informera om plastbärkassarnas miljöpåverkan. Efter det har vissa butiker satt upp en informationsskylt medan andra börjat ta betalt för sina påsar. Innan år 2025 är målet att den genomsnittlige svensken ska använda max 40 påsar om året.

Och det har gett effekt. Det visar branschorganisationen Svensk handels årliga undersökning Handelsbarometern som genomfördes i april. Där tillfrågades handlarna om hur det nya direktivet påverkat konsumtionen av plastbärkassar. Tre av fyra svarar att de sett en minskning och i genomsnitt har antalet plastkassar minskat med 35 procent.

– Handeln har visat att vi både kan och vill ta ansvar för att bidra till en mer hållbar användning av plastbärkassar. Medvetenheten hos både handlare och konsumenter har ökat, säger Mats Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk Handel.

Resultaten visar att inom dagligvaruhandeln är det vanligt att sätta upp en informationsskylt vid kassan. Inom sällanköpshandeln är det vanligast att fråga om kunden behöver en påse.

Vissa butiker har till och med börjat ta betalt för sina påsar. Flera stora klädkedjor som H&M, Lindex och Kappahl startade kampanjen One Bag Habit för att uppmuntra sina kunder att köpa en hållbar påse och sedan återanvända den vid flera tillfällen. De butikerna som börjat ta betalt för sina påsar ser att förbrukningen har mer än halverats.

– Handelsföretagen har visat handlingskraft och tagit flera goda initiativ för att minska konsumtionen av plastbärkassar, säger Mats Hedenström.

Publicerad 01 June 2018 14:56