Känslan av otrygghet har ökat markant hos besökare efter terrordådet i Stockholm den 7 april 2017.

Känslan av otrygghet har ökat markant hos besökare efter terrordådet i Stockholm den 7 april 2017. Foto: AP Photo/Markus Schreiber/Ritzau Scanpix.

Rädsla för terrordåd drabbar besöksnäringen

Lundaforskare undersöker folks rädslor

SKÅNE.

Ett nytt forskningsprojekt vid Lunds universitet ska undersöka rädslor för terrordåd och hur de framträder hos besökare. I tio städer i Sverige varav fyra i Skåne ska man undersöka förhållandet hos besökare, destination och media.

Av
André Kvist

Säkerhet i besöksnäringen har blivit en av de mest brinnande frågorna efter de senaste årens dåd mot offentliga platser. Nu ska forskare vid institutionen för strategisk kommunikation vid Lunds universitet undersöka hur rädsla och säkerheten inom det större begreppet social hållbarhet upplevs av besökare.

Bland annat handlar det om att granska åtgärder för att minska riskerna att besökare och verksamheter utsätts för rån, stölder, sexualbrott, hot och våld.

– Besöksnäringen är ett särskilt sårbart mål för terrordåd. Därför är upplevd trygghet i städer viktigt för att attrahera besökare, investerare och nya invånare. Forskningen om platsvarumärken och marknadsföring av städer har under senare år fokuserat allt mer på säkerhet. Dagens terrorism riktar sig framförallt mot folkrika platser för att skapa rädsla och politisk instabilitet, säger universitetslektor Cecilia Cassinger som är en av forskarna.

Specifikt kommer forskarlaget titta närmare på urbana miljöer, hur rädslan bemöts i städers marknadsföringsarbete och vilka fysiska insatser som gör i centrum. Man gör nedslag i totalt tio populära svenska turiststäder. I Skåne är det Malmö, Helsingborg, Ystad och Landskrona.

– Vi har tre fokusområden; besökare, media och destinationen eller staden. Tanken är att dels undersöka hur besökare upplever att vistas på offentliga platser och dels hur destinationer kommunicerar säkerhet och trygghet.

Hur staden planerar stadsrummet, arbetar med trygghetsskapande åtgärder spelar in. Men även faktorer som sociala medier och medias rapportering. Cassinger berättar att otrygghet eller rädsla är föränderligt och skapas, samt omskapas av olika orsaker.

Forskarlaget hoppas få en större förståelse huruvida man känner sig otrygg.

– Det vet vi att folk gör efter den senaste tidens terrordåd, inte minst dådet i Stockholm 2017, säger Cecilia Cassinger.

Projektet som heter "rädslans geografi" startar till våren nästa år och kommer pågå de kommande två åren. Den finansieras av Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond, BFUF.

Publicerad 13 September 2018 09:08