Carl-Johan Sonesson (M), regionstyrelsens ordförande menar att Alliansen får ta över en regionekonomi i spillror efter det rödgröna styret.

Carl-Johan Sonesson (M), regionstyrelsens ordförande menar att Alliansen får ta över en regionekonomi i spillror efter det rödgröna styret. Foto: Annika Persson/PreciousPeople

Ekonomisk kris: "Region Skåne är i praktiken ett konkursbo"

På väg mot ett kraftigt underskott – saknar två miljarder

SKÅNE.

Ekonomin är inte under kontroll och läget är minst sagt besvärligt. Det menar regionstyrelsens ordförande Carl-Johan Sonesson (M) när allianspartierna tagit över en region som blöder. Det saknas minst två miljarder kronor att täppa till hålen och nu överväger styret en skattehöjning.

Av
Andreas Holm

– Vi tar över en ekonomi i spillror där prognosen visar ett underskott på nästan 200 miljoner kronor i år. Som läget är nu kan vi inte utesluta en skattehöjning, säger Carl-Johan Sonesson.

Bland de ökade kostnaderna finns bland annat dyrare läkemedel, hyror och investeringar inom bland annat sjukvård och kollektivtrafik.

Något konkret förslag har regionstyrelsens ordförande inte, men det krävs en skatteökning om minst 70 öre för att nå de miljarder som behövs. Skåne har idag en av landets lägsta landstingsskatter på 10,69 kronor. Rikssnittet är 11,39 kronor. Att höja skatten med nästan en krona blir det inte tal om menar Sonesson, som tillsammans med de andra allianspartierna i nästa vecka presenterar ett förslag på att få kontroll över ekonomin. Både en skattehöjning och besparingar är aktuella.

– Det blir tal om stora sparpaket, som kan beröra administration, kulturen eller stiftelser. Exakt vad som berörs eller hur mycket kan jag inte svara på. Men vi kan inte tokspara för medborgarna ska ha fortsatt bra kollektivtrafik, sjukvård och rikt kulturliv.

Tidigare har regionen infört anställningsstopp inom vården. Är det något som ni planerar införa?

– Det är inget som jag tror på, då skulle vi exempelvis inte kunna ersätta föräldraledig eller sjukskriven personal, vilket är helt orimligt. Däremot kan man fundera på vakansprövning, att inte ersätta lediga tjänster.

Regionen måste enligt lag ha en god ekonomisk hushållning med minst två procents överskott av sin omsättning varje år för att ha råd med investeringar i exempelvis sjukvård och trafik. Det innebär i praktiken omkring 700 miljoner kronor, vilket inte alls varit fallet den senaste mandatperioden. Högsta överskott var 2014 om 647 miljoner. Nu pekar prognosen på röda siffror, närmare bestämt minus 162 miljoner kronor, istället för budgeterat överskott om 395 miljoner. Det första underskottet på fyra år.

– Region Skåne är i praktiken ett konkursbo och vi har hamnat i en lyxfälla. Vi har större skulder än intäkter och vore vi en privatperson hade vi ens fått ta några lån utan snarare skuldsanerats eller satts i personlig konkurs, säger Sonesson.

Hur ska ekonomin rättas upp?

– Vi måste gå igenom alla kostnader, krona för krona. Vi saknar två miljarder med oförändrad skattesats. Höjer vi skatten med tio procent tjänar vi cirka 300 miljoner kronor. För att nå två miljarder krävs en ganska drastisk och orimlig höjning.

Kände ni i Alliansen till det ekonomiska läget?

– Ja, vi visste om hur det såg ut och har krävt åtgärder av det rödgröna styret, men inget verkar ha hänt. Jag visste att det var dåligt men inte så dåligt som vi fått se nu. Men vi ska klara detta, även fast ekonomin inte kan rättas till över en natt.

Regionstyrelsens förre ordförande Henrik Fritzon (S) menar i en intervju med SVT att Alliansen haft full insyn i ekonomin och kunde ha röstat igenom en skattehöjning för att lösa krisen.

– Vi har ju föreslagit skattehöjning flera år i rad men inte fått stöd för det från de borgerliga partierna, som tillsammans med Sverigedemokraterna har röstat emot, säger Henrik Fritzon till SVT.

Carl-Johan Sonesson delar inte den bilden.

– Det beror helt enkelt på att vi inte ville att de rödgröna skulle hantera pengarna. Vi har olika syn på ekonomi, där de hade fördelat pengarna i verksamheterna och vi lagt pengarna för att rätta till underskottet.

Publicerad 08 November 2018 14:00