Några medborgare protesterar mot LSS utanför Folkets Park i Malmö på 1 maj 2018.

Några medborgare protesterar mot LSS utanför Folkets Park i Malmö på 1 maj 2018. Foto. Mostphotos.com

Kritik mot ny LSS-utredning: "Barn kan tvingas flytta från sina familjer"

Ska erbjudas "annan" typ av stöd

SVERIGE. Barn ska inte längre få personlig assistans i sin nuvarande form. Istället ska de erbjudas en annan typ av stöd. Det är ett av förslagen i LSS-utredningen som i veckan lämnades in till regeringen. Nu möts förslaget av massiv kritik.

– Konsekvenserna av att dra in rätten till assistans för barn under tolv år, riskerar att bli att barn inte längre kan bo med sina familjer utan tvingas flytta in i LSS-boenden. Precis likt gamla tiders barnhem, skriver Centerpartiets Annie Lööf och Anders W Jonsson, partiets sjukvårdspolitiska talesman i en debattartikel i Expressen.

Centerpartiet är bara några av många som höjer rösterna mot LSS- utredning som under torsdagen lämnades in till övergångsregeringen.

Utredningen, som ska ligga till grund för den nya lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning och som föreslås träda i kraft 2022, innehåller bland annat förslag på statligt ansvar för den personliga assistansen, samt nya insatser i LSS.

Läs hela utredningen här.

Utredningen består i huvudsak av tre delar.

    1. Personlig service och boendestöd för den som bor i en annan bostad än grupp- eller servicebostad. Stödet kan exempelvis innebära praktisk hjälp i hemmet, ledsagning och stöd vid föräldraskap.

    2. Förebyggande pedagogiskt stöd som riktar sig till personer med stor och varaktig psykisk funktionsnedsättning med behov av personligt stöd av ett begränsat antal personer som har ingående kunskaper om honom eller henne och funktionsnedsättningen.

    3. Personligt stöd till barn. Detta syftar till att barn med funktionsnedsättning och deras familjer ska få insatser som är mer ändamålsenliga än de insatser som finns i dag.

Den tredje punkten, som är den som fått störst kritik, innebär att barn kommer mista rätten till statlig assistansersättning. Istället ska de få andra typer av stöd från sin hemkommun.

– Slutresultatet blev tyvärr lika illa som vi befarade, i vissa delar till och med värre, säger Harald Strand, förbundsordförande i FUB, För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, i ett pressmeddelande.

Enligt FUB innebär förslaget att vårdnadshavarna förlorar möjligheten att välja vem som ska ta hand om deras barn i sitt eget hem.

– Vi känner stor oro inför hur kommunerna ska kunna garantera kvalitén i de insatser som är tänkta att ersätta personlig assistans. Vi ser redan idag enorma skillnader i utförande mellan olika kommuner och med de nya insatserna minskar enskildas och anhörigas inflytande och självbestämmande, säger Harald Strand.

En av de som kommer påverkas i fall förslagen i den nya utredningen går igenom är Johanna Andersson, som haft assistans i 20 år.

Om utredningens förslag blir verklighet är mitt liv över

”Utredningen har skakat min trygghetskänsla i grunden. Min tro på systemet är förstörd. Att jag får den hjälp jag behöver är ingen självklarhet. För 4 år sedan blev jag sambo. Plötsligt tyckte Försäkringskassan att min sambo skulle göra de ärenden som jag själv kunnat genomföra tack vare assistansen i 20 år. Om utredningens förslag blir verklighet är mitt liv över. Jag kommer behöva välja om jag ska vara förälder, butiksägare eller förtroendevald. Jag kommer också behöva välja om jag ska vara dotter, sambo, syster, moster, mamma, arbetsgivare eller vän. Blir det en schablon på 15 timmar för övriga behov kommer jag inte kunna vara den jag är idag", skriver hon i ett utlåtande genom Neurosförbundet.

Hon skriver även att hon oroar sig för sina barns framtid i fall de någon gång skulle bli beroende av assistans.

”Skulle hända mitt barn något skulle det inte ha samma rättigheter som jag. Att börja begränsa och i mina ögon värdera liv och livskvalitet är skrämmande. Jag är en av de lyckligt lottade som slapp institutionsliknande förhållanden under min uppväxt. När jag behövde stöd i vardagen fick jag det av samhället. Jag fick personlig assistans som lät mig vara tonåring, flytta hemifrån, plugga, jobba, resa, bli en jämlik sambo och bilda familj. Nu känner jag på allvar att man vill ta det ifrån mig och begränsa det. Som att jag inte är värd längre. Inte räknas, inte har rätt till ett eget liv utan ska snällt och tacksamt ta emot de smulor som blivit över och kastas åt mig.” 

Publicerad 11 January 2019 09:52