"Himalayan balsam" eller jättebalsamin är vacker att se på men är invasiv och tränger undan inhemska arter. Foto: Mostphotos.

Ny rapport: 500 främmande arter hotar svensk natur

"Experterna har tagit hänsyn till möjliga kommande klimatförändringar"

SKÅNE.

På uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket har Artdatabanken riskklassificerat drygt tusen främmande arter. Hälften kan på kort och lång sikt ge en negativ påverkan på inhemsk natur.

Av
André Kvist

Främmande arter är sådana som sprids utanför sin naturliga miljö med människans hjälp. Somliga är harmlösa medan andra orsaker stora skador. Av den anledningen är det viktigt att motverka introduktion och spridning av dessa arter.

I sydöstra Skåne står man i startgroparna att kraftsamla mot invasiva arter. I en ny rapport som Artdatabanken tagit fram på uppdrag av Hav och Naturvårdsverket har man riskklassificerat drygt 1 000 arter.

– Det här är en vetenskaplig bedömning av vilken påverkan de här arterna kan ha på inhemsk biologisk mångfald i dag och i framtiden. I riskklassificeringen har experterna även tagit hänsyn till möjliga kommande klimatförändringar, säger Susanne Eriksson, utredare på Havs-och vattenmyndigheten, i ett uttalande.

Drygt hälften, 500 arter, anses kunna ge en negativ påverkan på den svenska naturen visar resultatet. Bland annat redan etablerade arter som sjögull och japanskt jätteostron. Men det finns även andra arter som finns i närområdet och riskerar att spridas till Sverige, såsom puckellax och olivmussla.

På land har man pekat ut arter som skogssnigel, vresros och jättebalsamin. Den sistnämnda är ingen främlig i sydöstra Skåne.

Genom att klassificera riskerna har man tagit ett första steg mot att ta fram en svensk förteckning över invasiva främmande arter enligt den nationella förordning som trädde i kraft 1 januari. Endast ett fåtal invasiva arter omfattas av någon lagstiftning.

Publicerad 22 January 2019 09:25