Viltolyckorna ökar på de skånska vägarna. Obs, bilden är ett montage.

Viltolyckorna ökar på de skånska vägarna. Obs, bilden är ett montage. Foto: Mostphotos, Ritzau Scanpix

Markant ökning av viltolyckor i Skåne

Har ökat med över 50 procent de senaste fyra åren

SKÅNE. Viltolyckorna blir allt fler. Bara förra året rapporterades närmare 6 800 olyckor med vilt på de skånska vägarna. Nu kraftsamlar Nationella viltolycksrådet för att minska olyckorna.

Av
Andreas Holm

– Vi arbetar hela tiden med att informera om hur man bör agera på vägarna. Skåne är en genomfartsled med mycket yrkeschaufförer från utlandet i trafiken. Därför har vi tryckt upp information på flera språk så att fler förstår allvaret att exempelvis hålla hastigheterna och köra mer trafiksäkert, säger polisen Tommy Nilsson, länsansvarig för Nationella viltolycksrådet Skåne.

Under 2018 inträffade 6 749 viltolyckor jämfört med 5 926 året innan. Fjorårets siffra är den högsta sedan på fyra år. 2014 inträffade jämförelsevis få olyckor med vilt då 4 412 rapporterades till polisen. Det är en skillnad på omkring 52 procent.

– Det handlar om en markant ökning, säger Tommy Nilsson.

Anledningen till att olyckorna ökar har inte bara göra med att de skånska vägarna är allt mer belastade. Den störst bidragande orsaken är de växande viltstammarna menar Tommy Nilsson.

– Vi är inne på fjärde året med ganska mildra vintrar. Det gör att tillgången till mat är högre och viltet blir allt fler och är i allt mer rörelse. Om det tvärtom blir en kall vinter med mycket snö kommer exempelvis rådjuren inte åt maten vilket i sin tur leder till färre vilt och olyckor, säger han.

En kollision med rådjur står för mellan 60 till 70 procent av viltolyckorna i Skåne. En lösning på att minska olyckorna är att sänka hastigheterna och ändra sitt eget beteende.

– Hastigheterna är på tok för höga. Många förare håller oftast mer än de borde. Att framförallt sänka hastigheten och ha en mer noggranna koll på omgivningen är något de flesta bör ta till sig, säger Tommy Nilsson.

Men det finns en rad faktorer för att minska viltolyckorna. En är insatsveckan som Nationella viltolycksrådet genomför varje höst för att informera om riskerna för vilt i samband med att vilten rör sig mycket under brunsten och avstötning av årskalvar. En annan är informationsblad hur man ska tänka på vid körning och agera vid en eventuell viltolycka. De senaste åren har Tommy Nilsson sett till att denna information översatts på flera språk och skickats utanför Sveriges gränser.

– Det fortsätter vi med och intensifierar. Just nu finns informationen översatt på arabiska, tyska, ryska och engelska och den har tillsammans med viltremsor skickats ut till de flesta av de länder som har mycket yrkestrafik till Sverige, säger Tommy Nilsson, i hopp om att årets olyckor därmed kan minskas.

Se Nationella viltolycksrådets video om vad du ska tänka på i trafiken:

FAKTA

Så kan du minska risken för en viltolycka:

Förbered din resa och var ordentligt utvilad

Håll koll på viltvarningsskyltar och viltstängsel

Anpassa hastigheten efter rådande förhållanden

Titta med en bredare syn i färdriktningen för att se om det rör sig vilt i närheten

Låt bli att tuta om du ser en älg - en skrämd älg kan bete sig oberäkneligt

Om olyckan är framme:

Ring 112

Uppge om någon har skadats och berätta vad viltet körts på

Markera platsen med en viltremsa där djuret ligger eller sprungit ut

Ange er position så exakt ni kan, så jägare hittar platsen

Berätta gärna för polisen om hur det ser ut på platsen

Avvakta gärna med att ringa andra så jägaren kan få tag på dig

Källa: Nationella viltolycksrådet

Publicerad 31 January 2019 06:00