"Det är hög tid att arbetsgivarna satsar på tandsköterskors löner", säger Veronica Magnusson. Foto: Mostphotos.com

Skriande brist på tandsköterskor: "Riskerar att leda till köer"

Fackförbund kräver högre löner

SVERIGE. Behovet av tandsköterskor är stort i Sverige. Om ingenting görs åt saken är risken stor för längre tandvårdsköer och sämre patientsäkerhet. Detta enligt en ny rapport från fackförbundet Vision.

Statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) och Arbetsförmedlingen visar att många av dagens tandsköterskor förväntas gå i pension inom tio år. Samtidigt räcker inte antalet nyutexaminerade sköterskor för att täcka ett ökande rekryteringsbehov.

– Kompetensbristen i tandvården är allvarlig och riskerar att leda till köer och sämre vård för patienterna. Tandsköterskor behövs i tandvårdsteamet och jag tycker att vi måste lyfta fram det viktiga arbete de gör. Många tandsköterskor gör avancerade uppgifter på delegation av en tandläkare. De finns där och träffar barn som är hos tandvården för första gången och stöttar tandvårdsrädda, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision, i ett pressmeddelande.

Tandsköterskor har i regel minst ett och ett halvt års eftergymnasial utbildning. Medellönen för en heltidstjänst är 26 800 kronor i månaden, vilket är lägre än genomsnittslönen för personer med motsvarande utbildningsnivå.

– Det är hög tid att arbetsgivarna satsar på tandsköterskors löner, säger Veronica Magnusson.

Fackets krav för att öka yrkets attraktivitet och status:

• Att arbetsgivare i den offentliga tandvården gör långsiktiga lönesatsningar för tandsköterskor för att öka attraktiviteten i yrket.

• Att lönespridningen ökar så att tandsköterskors yrkeserfarenhet lönar sig mer

• Att vårdgivare slår vakt om en hög kompetensnivå i tandsköterskeyrket, bland annat genom regelbundna granskningar av yrkes- och specialistutbildningar.

Källa: Vision

Publicerad 02 February 2019 00:00