Näthandel leder till rekord i obetalda skulder

"Omvägen via oss blir väldigt dyrt"

SVERIGE. Trots högkonjunktur och låg arbetslöshet hamnar allt fler obetalda räkningar hos Kronofogden. Under 2018 fick myndigheten in cirka 1,1 miljoner ansökningar om betalningsföreläggande – en ökning med drygt tio procent och den högsta siffran någonsin. En stor del av ökningen kopplas till näthandel.

Unga vuxna (18-25 år), yngre medelålders personer (26-34 år) och pensionärer är överrepresenterade i statistiken medan 45-54-åringarna klarar sig bäst. Räkningar kopplade till näthandel, landsting och kommuner står för en stor del av ökningen.

En anledning till att fler obetalda räkningar hamnar hos fogden är att borgenärerna börjat ansöka om betalningsföreläggande tidigare.

Under många år låg mediantiden på 48-49 dagar. I början på förra året hade den minskat till 43-45 dagar.

– Det innebär dels att fler skulder lämnas över till oss, dels att de som inte betalat får kortare tid på sig att reglera sin skuld utan att vi involveras, säger Andrea Gleerup, enhetschef på Kronofogden.

Att låta en obetald skuld gå till Kronofogden innebär också onödiga kostnader för den som redan har svårt att göra rätt för sig. Så fort myndigheten tar emot ansökan läggs flera avgifter på som gör att skulden per automatik ökar med 860 kronor.

– Vi ser att många småskulder lämnas till oss för att sedan återkallas; i många fall troligen för att skulden betalas när man får brevet från Kronofogden. En tolkning är att parterna ofta kan komma överens på frivillig väg om det finns betalningsförmåga. Att ta omvägen via oss blir väldigt dyrt för den som ska betala, säger Andrea Gleerup.

Publicerad 04 February 2019 00:00