Med klimatsmarta åtgärder, som exempelvis moderna ventilationssystem, kan kommunerna spara in runt fem miljarder kronor. Nu startar Länsstyrelsen Skåne ett pilotprojekt om lönsamma energiinvesteringar.

Med klimatsmarta åtgärder, som exempelvis moderna ventilationssystem, kan kommunerna spara in runt fem miljarder kronor. Nu startar Länsstyrelsen Skåne ett pilotprojekt om lönsamma energiinvesteringar. Foto: Mostphotos.com

Nu ska kommunerna få hjälp att bli klimatsmarta

Länsstyrelsen startar pilotprojekt om att sänka energianvändningen

SKÅNE.

Skånska kommuner slösar bort nästan en halv miljard kronor om året på onödiga energifakturor. Med klimatsmarta åtgärder kan nästan fem miljarder kronor sparas in. Det menar Länsstyrelsen som nu drar igång ett pilotprojekt för att hjälpa kommunerna.

Av
Andreas Holm

Nästan en tredjedel av energin i Skånes kommunala fastigheter hade kunnat sparas in om kommunerna hade genomfört lönsamma energiinvesteringar menar Länsstyrelsen.

Under 2017 besökte myndigheten samtliga 33 skånska kommuner för att undersöka energieffektiviteten.

– Den genomsnittliga energianvändningen låg på 175 kWh per kvadratmeter, vilket är mer än 50 procent högre än landets bästa kommuner. Vi bedömer att det finns en potential att sänka energianvändningen till 115 kWh per kvadratmeter genom att modernisera byggnaderna med lönsamma åtgärder. En 30-procentig sänkning skulle spara nästan fem miljarder kronor netto under en investerings livslängd i ett enda länsövergripande energieffektiviseringsprojekt, berättar tillväxtstrateg Hanna Savola på Länsstyrelsen Skåne, i ett pressmeddelande.

I rapporten "Från energislöseri till värdeskapande kapitalkostnader" framgår att en del kommuner upplever att det är svårt att effektivisera äldre byggnader och efterfrågar därför tekniska lösningar. Några kommuner påpekar att de saknar personalresur som arbetar specifikt med energibesparing.

Exempel på energibesparade metoder är enligt rapporten att byta ut alla lampor till LED, installera värmepumpar, moderna ventilationsaggregat och sätta in treglasfönster. Enligt Länsstyrelsens analyser skulle det kunna skapas "ytterligare sex miljarder kronor i energibesparingar över en 25 års period om kommunerna genomför storskaliga energieffektiviseringsprojekt jämfört med att genomföra enskilda punktåtgärder i långsam takt."

I första hand riktar sig pilotprojektet till fem skånska kommuner som får stöd av Region Skånes miljövårdsfond. En intresseförfrågan har skickats ut till samtliga kommuner. I mars fattas beslut om vilka kommuner som får möjlighet att delta i projektet som planeras starta i april-maj senare i år.

–Vi hoppas att det här så småningom ska bli intressant för samtliga skånska och svenska kommuner att genomföra, men vi börjar med fem kommuner.

Publicerad 05 February 2019 00:00