De orange partierna är bland de sämsta i Sverige när det gäller bredband via fiber.

De orange partierna är bland de sämsta i Sverige när det gäller bredband via fiber. Foto: POST- OCH TELESTYRELSEN

Hörby näst sämt i Sverige på bredband

Rikskartan visar stora skillnader i landet

MELLANSKÅNE/HÄSSLEHOLM/SJÖBO/SKURUP.

Kartan för 2018 talar egentligen sitt tydliga språk: kommunerna längs Skånekusten är i Sverigetopp när det gäller utbyggd fiberoptik, medan inlandskommunerna ligger i botten. Orsaken är att ju mer glesbygd - desto dyrare bredband. I Sverigebotten hittas Hörby, Hässleholm, Skurup och Sjöbo.

Av
ANDERS G BERGQUIST

Post- och telestyrelsen, PTS, kom nyligen med sin senaste genomgång av hur många i varje kommun och stadsdel som har tillgång till bredband via fiberoptik. Regeringens målsättning är att 95 % av svenska folket och företagen ska ha tillgång till minst 100 mb bredband senast 2020.

I dagsläget är det 81 procent och chansen att man på åtta månader ska kunna bygga ut bredbandstäckningen med 14 procentenheter är inte särskilt sannolikt.

– Nej, det är nog rätt omöjligt. Ett riktigt bra år ökar antalet uppkopplade med sex procentenheter, men de sista procenten tar mycket längre tid att slutföra, eftersom det är ren landsbygd, säger Jens Ingman, som är ansvarig för Bredbandskartan.

Att det är just inlandskommunerna som har svårast att uppnå målen är inget typiskt för Skåne. Så ser det ut i hela Sverige, säger Jens Ingman.

– Ju fler som bor utanför tätbebyggt område, desto dyrare blir det per person att bygga ut fibernätet, förklarar Jens Ingman.

Förklaringarna är två: Dels är det dyrare att behöva gräva långa sträckor, dels måste man slå ut kostnaden på färre personer.

I Skåne är det tre kommuner som sticker ut negativt: Hörby, Hässleholm och Sjöbo. Med sina blott 30 procent av befolkningen som har fiberuppkoppling är Hörby näst sämst i hela Sverige, bara Skinskatteberg har sämre siffror. Sjöbo med 37 procent och Hässleholm med 39 ligger inte mycket bättre, då de flesta kommunerna har mer än dubbelt så hög andel som har tillgång till fiber.

Kommunerna är bland de i Sydsverige som har flest människor som bor utanför tätbebyggtområde, i Hörby är det nästan halva befolkningen som gör det. Därför blir kostnaden mycket högre per person som får fiber här, än i kommuner där majoriteten bor i större tätorter.

Publicerad 05 April 2019 09:28