Runt en fjärdedel av de svenska gårdar som får stöd från EU är heltidsjordbruk.

Runt en fjärdedel av de svenska gårdar som får stöd från EU är heltidsjordbruk. Foto: Lars Johansson/Adobe Stock

EU-kommissionens förslag: Minska jordbruksstödet

”Ska inte driva produktion”

SVERIGE. Varje år delar cirka 60 000 svenska lantbrukare på nära 10 miljarder kronor från EU i form av jordbruks- och lantbruksstöd. Nu vill Sverige minska stödet – och så småningom fasa ut direktstöden. Det oroar många jordbrukare eftersom bidragen ofta står för mer än hälften av deras inkomster.

Av
Elisaveta Gräsbeck

Runt en fjärdedel av de svenska gårdar som får stöd från EU är heltidsjordbruk. Tillsammans får de ut nästan 80% av de 10 miljarder som Sverige får varje år. Gårdar som KC Ranch utanför Lund och Vadsbo Mjölk utanför Töreboda får sju respektive åtta miljoner kronor i stöd varje år, enligt SVT Nyheter.

Minst pengar får halvtids- eller fritidsodlare som har en liten jordbruksverksamhet eller helt saknar jord. I de fallen handlar det om några tusen som ges i ersättning för att hålla landskapen öppna eller för att odla växter som bidrar till biologisk mångfald.

Johan Ocklind är vd på Vadsbo Mjölk och tycker att lantbrukare bör få ersättning för tjänster som har miljövinster.- De höga krav som vi har på livsmedelsproduktion i Sverige ger konkurrensnackdelar gentemot andra länder i världen. Då är det rimligt att vi får kompensation, säger han till SVT.

En vd på ett annat stort lantbruk har valt att vara anonym men menar att stödet är helt avgörande för många jordbrukare.

– Om stödet minskar enligt förslaget kommer vi förmodligen att tvingas avveckla verksamheten, förutsatt att inte priserna höjs i motsvarande mån. Lantbruket i Sverige har mycket låga vinstmarginaler även inräknat EU-stöden.

Sverige är ett av de länder som arbetar för en minskad EU-budget och lägre jordbruksstöd. Man vill se ett marknadsorienterat jordbruk med fler riktade insatser. Annika Svantesson arbetar på Regeringskansliet. Hon menar att man på sikt vill fasa ut direktstöden som baseras på areal.

– Stödet inte ska driva produktion. Finns det intressant produktion ska du producera, annars ska du dra ner eller inte odla alls, säger hon.

Lars-Erik Lundqvist är näringspolitisk expert på LRF. Enligt honom kommer besparingarna att bli kännbara för många svenska lantbrukare. Det är viktigt att sänkningen av stödet inte går för snabbt fram, menar han.

– Alla önskar att man fick mer betalt och var mindre beroende av jordbruksstöden men handeln är fri och det är svårt att isolera ett land som Sverige med en mer positiv prisutveckling.

Publicerad 23 April 2019 00:00