Justitieminister Morgan Johansson (S) vill se hårdare straff mot dem som ger sig på förtroendevalda. Foto: Ritzau Scanpix/Erik Simander

Regeringen vill se strängare straff för hot mot politiker: "Ett brott mot demokratin"

Har ökat på senare år

SVERIGE. Regeringen vill ha strängare straff för brott mot politiker eller deras närstående. Angrepp mot politiker är något som enligt Brottsförebyggande rådets senaste mätning ökat på senare år. Anledningen till straffskärpningen är att brottet inte bara hotar politiker, även demokratin.

Av
Martina Karpmyr

Regeringen vill nu skärpa straffen genom en särskild straffskärpningsgrund i brottsbalken. Syftet med angreppen mot politiker är att skrämmas och hindra människor för att ta förtroendeuppdrag. Detta meddelar justitieminister Morgan Johansson i en intervju med Sveriges radio.

– Den som angriper en förtroendevald angriper inte bara den här personen, utan också demokratins funktionssätt. I värsta fall kan det ju innebära att människor inte vågar ta förtroendeuppdrag längre och då faller hela grundvalarna för demokratin, säger Morgan Johansson till SR.

Brottsförebyggande rådet, Valmyndigheten, Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten har tillsammans med en rad tunga remissinstanser sagt ja till regeringens förslag. Lagen planeras införas första januari 2020.

Journalistförbundet vill även att skyddet för journalister ska ses över. Morgan Johansson förklarade i SR:s intervju att justitiedepartementet arbetar med lagförslag även för andra yrken.

– Massmedia är ju en bärande del av demokratins funktionssätt, så jag ser att det finns ett starkt behov av att markera också där. Sedan har vi andra yrkesgrupper, till exempel sjukvårdspersonal, som kan hotas av organiserade kriminella till exempel. Men där har vi ett fortsatt beredningsarbete för att se hur vi ska göra med detta, säger Morgan Johansson till SR.

Publicerad 23 May 2019 13:59