Finjasjön.

Finjasjön. Foto. Wikicommons

Höga halter av uran uppmätt i brunn nära Finjasjön

Ligger nära gammal soptipp

HÄSSLEHOLM. Halter av uran långt över gränsvärdet har uppmäts i en brunn nära Finjasjön. Dessutom hittades höga halter av flera andra skadliga ämnen i vattnet som därmed klassas som otjänligt.

Det var efter att Sötekärrsbäcken strax öster om Finjasjön haft dålig vattenkvalitet under en tid som Hässleholms kommun beslutade att ta prover i i bäcken samt i sex närliggande brunnar, rapporterar Svt Nyheter.

Resultatet visade att vattnet var kontaminerat med flera olika miljöfarliga ämnen. Det mest oroväckande var resultatet från en brunn ett par hundra meter från sjön som visade på höga halter av uran.

– Vi har uppmätt halten av uran till 56 mikrogram per liter. Gränsvärdet ligger på 30 mikrogram, berättar Heléne Annadotter på konsultbolaget Regito, för Svt.

Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten är upptäckten oroväckande, men inte akut farlig.

– Får man i sig lite vatten är det ingen fara, men det ska absolut inte användas som dagligt dricksvatten. Då finns det risk att man får njurskador, menar Paul Andersson på myndigheten, till Svt.

Förutom uran upptäcktes även höga halter av koliforma bakterier, samt höga halter av högfluorerade ämnen, eller PFAS i vattnet som därmed klassas som otjänligt.

Publicerad 24 May 2019 08:52