Carina Zachau (M), ordförande i kollektivtrafiknämnden i Region Skåne vill att resenärer ska känna sig trygga när de reser kollektivt. Nu finns förslag på att införa flexibla nattstopp där du som resenär kan välja att hoppa av närmare dit hem eller en trygg plats.

Carina Zachau (M), ordförande i kollektivtrafiknämnden i Region Skåne vill att resenärer ska känna sig trygga när de reser kollektivt. Nu finns förslag på att införa flexibla nattstopp där du som resenär kan välja att hoppa av närmare dit hem eller en trygg plats. Foto: Press

Ta bussen och bli avsläppt där du vill – politikerna vill införa flexibla nattstopp

"Du ska kunna känna dig trygg när du är på väg hem"

SKÅNE.

Ta bussen hem på natten och kliv av vart du vill. Det förslaget vill alliansstyret i regionen titta närmare på. "Du ska kunna känna dig trygg när du är på väg hem", säger Carina Zachau (M), ordförande i kollektivtrafiknämnden i Region Skåne.

Av
Andreas Holm

Bland annat har politikerna fått önskemål från resenärer som upplever en otrygghet när de reser kollektivt på kvällar och nätter. Regionpolitikerna sneglar på Stockholm där SL under en månad genomfört ett projekt med en busslinje som har haft mer flexibla stopp för att dels öka den upplevda tryggheten.

– Vi vill titta närmare på detta och har nu gett tjänstemännen i uppgift att utreda hur detta kan genomföras i Skåne. Det kan bli allt från en linje eller flera som testas i ett pilotprojekt, säger Carina Zachau.

Hon menar att det finns ett behov att införa med flexibla nattstopp.Var exakt stoppen ska göras möjligt är inte bestämt.

– Det kan vara landsbygden där du ibland tvingas hoppa av vid en hållplats du tvingas gå över en kilometer längs med landsvägen för att komma hem. Det kan också vara i storstäderna där det är bökigt och stöktigt vid en del hållplatser. Eller så blir det en kombination, säger Carina Zachau.

Nu har trafikdirektören Linus Eriksson fått i uppgift att utreda förslaget för att se var det exempelvis är lämpligast att genomföra ett pilotprojekt och ge en analys hur säkerheten kan stärkas för både resenärer och personal med stopp var du vill.

– Utredningen ska presenteras efter sommaren. Då får vi svar på var och hur det kan bli möjligt med flexibla stopp.

Med tanke på regionens strama budget. Finns det pengar att genomföra detta?

– Det finns inga pengar specifikt öronmärkta för detta, men det finns medel att genomföra ett pilotprojekt. Skulle det falla väl ut får vi titta närmare på det ekonomiska.

Även oppositionen ställer sig positiva till förslaget, men vill se mer åtgärder.

– Vi är positiva till flexibla nattstopp men vill ändå ha kameraövervakning och göra andra trygghetsskapande åtgärder vid hållplatser och knutpunker, säger Andreas Schönström (S), andre vice ordförande i kollektivtrafiknämnden till SVT Skåne.

Publicerad 12 June 2019 00:00