Smhi har utfärdat skogsbrandrisk i Skåne och i vissa kommuner råder nu eldningsförbud.

Smhi har utfärdat skogsbrandrisk i Skåne och i vissa kommuner råder nu eldningsförbud. Arkivbild: Adobe stock

Stor brandrisk i hela Skåne – eldningsförbud i nordväst

I övriga Skåne uppmanas till stor försiktighet

SKÅNE.

Smhi har utfärdat skogsbrandrisk i Skåne och i nordvästra Skåne råder nu eldningsförbud. I övriga kommuner uppmanas till stor försiktighet.

Av
Mattias Grenholm

På onsdag morgon utfärdade Smhi skogsbrandrisk i hela Skåne, vilket betyder att det är stor risk för antändning och spridning av eld i skogsmark.

Med anledning av detta har Räddningstjänsten i nordvästra Skåne, RSNV, utfärdat eldningsförbud i Bjuv, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga.

Detta betyder generellt att man inte får använda öppen låga utomhus.

I alla kommuner anses det vara stor brandrisk, i Höganäs till och med mycket stor brandrisk. Brandrisken kan med andra ord vara stor även om det precis har regnat eftersom marken just under det översta lagret fortfarande kan vara mycket torr.

I sydvästra Skåne uppmanar Räddningstjänsten till stor försiktighet vid grillning och eldning i Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Lund och Malmö.

I sydöstra Skåne meddelar Räddningstjänsten SÖRF att det ännu inte råder eldningsförbud men man avråder från eldning och manar till försiktighet vid grillning. Detsamma gäller i nordöstra Skåne.

Räddningstjänsten avråder starkt från att göra upp eld i skog och mark. Om man ändå vill grilla bör man göra det vid fasta grillplatser eller, om man grillar på egen tomt, använda grillar på ben eller stativ. Viktigt är att alltid ha vatten nära till hands för att kunna släcka.

Håll dig uppdaterad om brandrisken i din kommun genom att gå in på respektive hemsida eller hos Länsstyrelsen Skåne.

Publicerad 24 July 2019 11:29